Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Je nám potěšením oznámit, že nás podpořila Nadace OSF a můžeme se tak více věnovat některým kauzám. Více ve zprávě OSF: “Známe výsledky prvních akčních a matchingových grantů“.

Název projektu: “Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem

Cílem projektu je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů (dále jen ZCHD, dle zák. 114/1992 Sb.) coby veřejného zájmu. Členové spolku od roku 2017 zorganizovali tři odborné exkurze a kurzy v oblasti ve spolupráci s Českou botanickou společností, provedli desítky průzkumů v ploše asi 10 km2, vypracovali závěrečné zprávy a připomínky k návrhu nového územního plánu pro město Staré Město. Začali se zapojovat do správních řízení, ve kterých hájí zájmy ochrany přírody. Prostředky budou použity na právní služby a povedou ke zlepšení nedostatečné správní činnosti úřadů.

Project name: “Achieving implementation of counter-measures to protect selected precious natural sites in selected administrative procedures, which break lawful protection of endangered species and their habitats

The aim is to advance several selected administrative proceeding cases which members of the association have been monitoring and contributing as participants to date. The administrative proceedings should respect endangered species and their habitats as this is of public interest by law (Nr. 114/1992 Col.). Members of the association organized 3 professional botanical excursions and courses in the field, conducted dozens of surveys, and prepared final reports and comments. Funding will be used for a few selected cases, largely destroying precious sites. The funds will be used for legal services.

Bližší informace o naší činnosti v této oblasti se dozvíte v článku Rychle mizející příroda v blízkosti Králického Sněžníku – mizí mokřady a orchidejové louky pod penziony a lanovkami.

Výstupy: Výstupů je více a z části jsou uvedeny na stránce “Velké Vrbno – Vodní nádrž (přehrada) v lyžařském areálu Paprsek“. Další výstupy v jiných kauzách doplníme ve vhodný okamžik.

Kontaktní osoba: RNDr. Martin Mokrejš, PhD. (viz email v kontaktech)

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states
Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.