Je nám potěšením oznámit, že jsme byli podpořeni z Fondů EHP a Norska v rámci programu Active Citizens Fund prostřednictvím konsorcia tvořeného Nadací OSF, Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové a Skautského institutu. Cílem projektu, který nese dlouhý název “Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem”, je zefektivnit úspěšnost spolku v několika konkrétních správních  řízeních ve prospěch ochrany zvláště chráněných druhů dle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, coby veřejného zájmu. Bližší informace o naší činnosti v této oblasti se dozvíte zde.

Členové spolku od roku 2017 zorganizovali tři odborné exkurze a kurzy na Staroměstsku ve spolupráci s Českou botanickou společností, provedli desítky průzkumů, vypracovali závěrečné zprávy a připomínky k ÚP. Začali se zapojovat do správních řízení, ve kterých hájí zájmy ochrany přírody. Prostředky budou použity na právní služby a povedou ke zlepšení nedostatečné správní činnosti úřadů.