Podíleli jsme se na vyhlášení památných stromů a registrovaného významného krajinného prvku Na vinici mezi Mochovem a Čelákovicemi.

Na náš návrh byly tři staleté duby mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi prohlášeny za památné.

Na podzim 2015 si lidé vysadili 34 vlastních ovocných stromů podél polňačky mezi Mochovem a Čelákovicemi. Zasadili jabloně, švestky, hrušně, třešně, višně a ořešáky. Navázali jsme tak na předválečnou tradici okrašlovacího spolku, kdy se sázelo zcela běžně. O výsadby, které posvětil farář M. Uličný, se budou jejich majitelé starat a odměnou jim za to ponesou ovoce. Všemu předcházela práce s oslovováním majitelů (bylo jich přes 50), různé schůzky, nákup a dovoz kůlů, pletiva, kompostu a nakonec i stromků.

Farář M. Uličný světí alej. Foto V. Srb
Část účastníků z prvního sázení. Foto V. Srb

V prosinci 2015 jsme sesbírali a odvezli tři vozíky odpadků v okolí výsadeb a posekali starou trávu kolem stromů.

Náš dík patří Václavu Srbovi, který s myšlenkou přišel a udělal pro její realizaci maximum, dále majitelům pozemků, kteří souhlasili s výsadbami, a v neposlední řadě všem sazečům a kopáčům, kteří nám přišli pomoci. Velmi jsme uvítali vstřícný přístup zemědělců s Agro-Zemos Sedlčánky. Akci zorganizoval Okrašlovací spolek čelákovický ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy. Podrobnosti o výsadbách naleznete zde.

Během roku 2016 některé stromky uhynuly, a tak jsme část z nich nahradili 29. října 2016 novými (třešeň Kaštánka, hrušeň Konference, jabloň Angold a švestka Č. Rodna). Na návrší s kruhovým výhledem byla ještě vysazena lípa malolistá jako solitér, ke které na jaře 2018 přibyla lavička.

Lavička s lípou. Foto V. Srb


Odpoledne 28. října 2017 jsme vysadili další pět stromků na místě nové aleje mezi Mochovem a Čelákovicemi. I přes silný vichr, přišlo víc sazečů (včetně těch nejmenších) než bylo stromků.

Sázení na podzim 2017. Foto V. Srb
Sázení na podzim 2017. Foto V. Srb

Na konci března 2018 přibyla ještě jedna lavička.

Druhá lavička v aleji. Foto V. Srb

V srpnu 2018 jsem okolí stromků posekali.

Úklid v srpnu 2018. Foto J. Jindrák
Sekání a hrabání trávy kolem stromků. Foto V. Srb

V sobotu 10. 11. 2018 jsme dosadili 6 ovocných stromů a 13 dalších listnáčů (duby zimní a jeřáby břeky).

Dosadba na podzim 2018. Foto V. Srb

V sobotu 30. března 2019 jsme vysadili šestici jeřábů břeků.

Sázení na jaře 2019. Foto V. Srb