Vyhlášení významného krajinného prvku.

V roce 2011 navrhl Petr Petřík k vyhlášení za významný krajinný prvek lokalitu Na Vinici mezi Mochovem a Čelákovicemi, který byl nakonec vyhlášen. Místo se nachází poblíž ovocné aleje, o kterou se staráme. Bližší informace o místu se můžete dočíst zde:


Aktivní občanská společnost

Podporujeme aktivní účast veřejnosti formou peticí (např. proti kácení lip v Kollárově ulici, proti kácení topolů, za zklidnění provozu a bezpečnost chodců ve městě, aktivně jsme podpořili petici Kvalitní ovzduší pro naše děti a zorganizovali úspěšnou petici Chceme čistý vzduch!).

Naše úsilí o zlepšení stavu ovzduší ve městě shrnuje následující článek.


Účast spolků ve správních řízeních

Dobrým příkladem odporu úřadů k právu spolků na správě věcí veřejných, je odpor k nedávno předloženému zákonu o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí zdokumentovaný v připomínkách k návrhu zákona. Konkrétně, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ústecký kraj, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a ČKAIT byly jasně proti účasti spolků ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody. Genezi a špatný výhled do budoucnosti tohoto práva, kterým veřejnost může napravovat nedostatky ve správě věcí veřejných, dobře popsala Česká televize v pořadu NEDEJ SE!, Právo na ochranu přírody. To podtrhuje i aktuální shrnutí situace k připravované novele stavebního zákona z konce října 2022. V únoru 2023 je situace taková, že již jen díky poslaneckému návrhu by se mohla účast spolků dostat do návrhu zákona zpět. Více k tomu natočila Česká televize v pořadu NEDEJ SE! – Ministerstvo bez hlavy. Web, který inicioval ČSOP v roce 2017, když se projednávala dřívější významná změna stavebního zákona. Nakonec, zde je komentář na základě rozhodnutí NSS 4 As 33/2023 od někdejšího náměstka MŽP pod názvem Vladimír F. Mana: Nejvyšší správní soud konečně odpověděl na otázku, kdy mohou být spolky účastníky stavebního řízení, ve kterém to s účastí spolků.


Nastavujeme laťku

Byli jsme první, kdo se odvážil podat návrh použít zákon na odstranění ekologické újmy v České republice. Zákon existuje od roku 2008, ale je určen pro skutečně velké a vážné zásahy. V oblasti Králického Sněžníku jsme léta studovali velice vzácné druhy živočichů a rostlin a celá oblast měla nakročeno k vyhlášení buďto většího chráněného území anebo 15 maloplošných chráněných území v kategorii přírodní památka. Bohužel ochrana přírody se vylučuje s realizací komerčních záměrů a masivní výstavby. Ve správním obvodu Starého Města (pod Sněžníkem) došlo v průběhu posledních let k likvidaci cenných stanovišť Evropsky chráněných druhů. Nejhorší byla téměř dokonalá likvidace jedné populace jasoně dymnivkového, resp. jedné asi ze čtyř populací jeho slezského poddruhu.