Active citiens fund logo se sloganem ACF_slogan_1.png

Zaujala Vás naše práce a chcete se stát našimi členy? Vyplňte tuto přihlášku a zašlete nám ji na okraslovaci.spolek.celakovicky@gmail.com .


Jsme přidruženými členy Zeleného kruhu a spolupracujeme proto s Transparency InternationalOživení a Právní poradnou Svazu měst a obcí ČR.


Chceme, aby naše činnost byla pro každého průhledná (transparentní), a proto jsme si založili transparentní účet č. 2600546049/2010. Naši činnost si dotujeme z vlastních zdrojů, od soukromých dárců, ale úspěšné projekty byly podpořeny z Fondů EHP a NorskaNadace Open Society FundNadace Via a Městem Čelákovice.Vzděláváme a vedeme k lásce k přírodě a naší vlasti. 

Pořádáme přírodovědné exkurze nejen pro skauty do okolní přírody a za památnými stromy. Vydali jsme průvodce po stromech v Čelákovicích a přednesli několik přednášek nejen v Čelákovicích, ale i v Lysé nad Labem, Poděbradech nebo Brandýse nad Labem. Uspořádali jsme i výstavu fotografií „Pozoruhodné stromy Čelákovic“. Ve spolupráci s místními školami pořádáme různé soutěže spojené s poznáváním přírody. Se zahrádkáři jsme připravili soutěž o nejkrásnější balkon, okno a zahrádku v Čelákovicích. Našich akcí se pravidelně účastní desítky lidí.

Uklízíme a pečujeme o své okolí.

 Ve spolupráci se spolkem Dělnické domky se pravidelně účastníme celorepublikové akce Ukliďme Česko! Dostalo se nám za to i ocenění od ČSOP. Upravili jsme také např. okolí čelákovického kostela. Záleží nám na přírodě, a proto jsme pomohli pohrabat stařinu na orchidejové louce. Usilujeme také o vyhlášení Arazimových tůní součástí rezervace.

Bojujeme za čistší vzduch.

Nadace VIA podpořila náš projekt “Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích” z programu “Města z jiného těsta – Rychlé granty”. Díky nadaci VIA jsme vydali informační brožuru o ovzduší pro občany Čelákovic. Sestavili jsme petici za čistý vzduch, kterou podepsalo kolem 700 lidí. Pořádali jsme několik besed na téma kvality ovzduší pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR a za podpory hejtmanky.

Zkrátka, jsme nadšenci, co mají rádi přírodu a chtějí pro ni i něco udělat. Nejvíc toho můžeme změnit v našem městě, kde bydlíme, a proto našimi cíli jsou zkvalitnění života v Čelákovicích, a to zejména v oblastech kvality ovzduší, veřejné zeleně, dopravy a zlepšení fungování občanské společnosti.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je jpg.jpg.

Chceme více informací o stavu životního prostředí. Jsme členy Místní akční skupiny Střední Polabí, která ma za cíl partnertví v komunitně vedeném rozvoji. Spolupracujeme při tom s Open Society Fund, ArnikouČeskou inspekcí životního prostředíAgenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českým svazem ochránců přírody. Na různých akcích spolupracujeme se spolky Sázíme stromyHerpetaDělnické domky a Čelákovické fórum.