Ve Velkém Vrbně probíhá rozsáhlá výstavba a nejspíš zdaleka není u konce. Postupně sem budeme doplňovat konkrétní případy činností likvidujících přírodní krásy.

Malá vodní nádrž v lyžařském areálu Paprsek

Výstavba byla zahájena zcela bez povolení. Dne 4. 2. 2020 ČIŽP OI Olomouc vydal rozhodnutí o omezení činnosti č.j. ČIŽP/48/2019/7193, do doby vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zák. 114/1992 Sb. (vydání výjimky dle § 56 ZOPK ČIŽP nepožadovala), které nahradilo rozhodnutí o předběžném opatření ze dne 22. 7. 2019. Rozhodnutí nabylo právní moci 21. 2. 2020. Více se tématu věnujeme na stránce Malá vodní nádrž v lyžařském areálu Paprsek.

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 24. 1. 2023

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 4. 1. 2023

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 9. 10. 2021

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 9. 5. 2021

Fotografie stavby Malé vodní nádrže Velké Vrbno z 7. 11. 2020

Pokládka kabelů a hadic ve Velkém Vrbnu v lyžařském areálu Paprsek (stav 7. 11. 2020)

Dalimilova rozhledna

Rozhledna soudního exekutora ve Velkém Vrbně. V popředí je bíle kvetoucí orchidej vemeník dvoulistý.
Rozhledna soudního exekutora ve Velkém Vrbně. V popředí je bíle kvetoucí orchidej vemeník dvoulistý.

Rozhledna je další stavební záměr, kterému napomohl RNDr. Miloš Holzer ze Spolku pro obnovu a oživení vod v České republice, z.s., IČ 265 33 502 svým nekvalitním posudkem a tvářil se, že k žádnému negativnímu zásahu do chráněné přírody nedojde. Přitom se v okolí již dokončené rozhledny vyskytují chráněné orchideje vemeník dvoulistý a pětiprstka žežulník, chráněné kapradinky vratička měsíční a vratička heřmánkolistá.

V souvislosti s rozhlednou soudního exekutora JUDr. Dalimila Miky, LL.M. nedávno stavební úřad řešil nepovolenou zpevněnou plochu (“černá stavba” Zpevněné plochy “Rozhledna Větrov”, č.j. MUHA 2440/2022, sp. zn. Výst./69/2022/Šm, ze dne 16. 3. 2022). Samotného záměru výstavby rozhledny se týkalo řízení sp. zn. Výst./546/2018/Šm. Viz také zcela nelegální výstavba MVN Velké Vrbno.

Dosud ne vše, co již stojí, je povoleno či zkolaudováno. Uvádíme část poskytnutých informací ze stavebního úřadu, ať již povolených řádně nebo dodatečně (tedy, chybí např. nezkolaudované stavby infocentra (asi sp. zn. Výst./1129/2015/Šm a sp. zn. Výst./1127/2015/Šm?) a garáže pro rolby pod chatou Vindoška (asi sp. zn. Výst./1095/2015/Šu nebo sp. zn. Výst./810/2018/Šu nebo sp. zn. Výst./134/2019/Šu nebo sp. zn. Výst./1020/2015/Šu?) …):

č.j. MUHA 1096/2009 Územní rozhodnutí ČOV Paprsek

č.j. MUHA 3148/2011 Umístění stavby parkovací plochy A a C

č.j. MUHA 2864/2013 Dodatečné povolení dokončené stavby a souhlas s užíváním (přístřešek rodinného domu č.p. 187)

č.j. MUHA 2776/2013 Umístění stavby a stavební povolení Centrum služeb a zázemí (st.p.151, 164, 165, parc. č. 689/4,5)

č.j. MUHA 7270/2014 Dodatečné povolení dokončené stavby a souhlas s užíváním (přístavba a stavební úpravy rekreačního objektu chaty Paprsek ev. č. 27)

č.j. MUHA 5663/2015 Dodatečné povolení dočasné stavby (pártystan a tzv. zázemí, t.j. další budova), resp. sp. zn. Výst./691/2015/Šm a sp. zn. Výst./690/2015/Šm

č.j. MUHA 5683/2015 Dodatečné povolení dokončené stavby (přístavba kuchyně a zázemí Paprsek), resp. sp. zn. Výst./689/2015/Šm a sp. zn. Výst./688/2015/Šm

č.j. MUHA 842/2016 Územní rozhodnutí zasněžování Paprsek II.

č.j. MUHA 1638/2018 Změna č. 1 rozšíření územního rozhodnutí zasněžování Paprsek II.

č.j. MUHA 6264/2018 Dodatečné povolení dokončené stavby Centrum služeb a zázemí (st.p.151, 164, 165, parc. č. 689/4,5)

č.j. MUHA 9337/2018 Stavební povolení Rozhledna Větrov (stavebník JUDr. Dalimil Mika, LL.M. jako fyzická osoba).

č.j. MUHA 2440/2022 Zahájení řízení o dodatečném povolení stavby Zpevněné plochy “Rozhledna Větrov” (stavebník JUDr. Dalimil Mika, LL.M. jako fyzická osoba), asi též sp. zn. Výst./69/2022/Šm a sp. zn. Výst./70/2022/Šm.

Zhruba v místě původně nelegálního pártystanu vznikla v roce 2022 kvapně rozsáhlá hala, asi se jedná o řízení “Občerstvení Paprsek”, sp. zn. Výst./509/2022/Šm zahájené 2. 6. 2022.

Média

Propagační reportáž České televize ze srpna 2021 redaktorky Jitky Štěpánkové s vyjádřením Jeseníky – sdružení cestovního ruchu (ředitel Tomáš Rak), kde je zachycena Dalimilova rozhledna (správce p. Václav Jokl) i s nelegální zpevněnou plochou (viz č.j. MUHA 2440/2022 výše), dále chata Paprsek a její nelegální přístavby. Aspoň že ta kaplička, kde starosta oddává novomanžele, byla zkolaudována.

Další propagační reportáž České televize z února 2019 redaktorky Jitky Štěpánkové pod názvem “Ramzová” ale opět se věnuje chatě Paprsek a tamní sjezdovce, s nelegálně vykáceným lesem. V reportáži se vyjádřili Adam Kalous a Tomáš Rak za Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a Vítezslav Dokoupil (rolbař). V závěru reportáž končí na Ramzové, kde mají další nemovitosti Mikovi.

Další propagační reportáž České televize z března 2018 redaktorky Jitky Štěpánkové pod názvem “Bílou stopou v okolí Starého Města”, ve které starosta Jiří Kamp a Alena Windová uvádí zajímavosti z historie města Staré Město, dále se dozvíme o nových sjezdovkách ve Stříbrnicích a Hynčicích pod Sušinou podnikatele Ing. Dušana Juříčka ….

Další propagační reportáž České televize z ledna 2014 pod názvem “Zaniklé osady”, v závěru se záběry z Hynčic pod Sušinou a vodní nádrží Úžas.

Další propagační reportáž České televize “Akrobaté na sněhu” z února 2013 od redaktora Korhoně. Je na sjezdovce, která vznikla v místech orchidejí pětiprstek žežulník a vemeníků dvoulistých. Les, který překážel rozšíření sjezdovky, byl vykácen nelegálně. ČIŽP to zjistila až v roce 2021, kdy už to bylo promlčeno.

Spisovatelka Markéta Pilátová napsala román Senzibil, souboj dobra se zlem v prostředí mlžných jesenických hor, který je umístěn do krajiny Šumperska a Staroměstska. Mimo jiné v něm zmiňuje rozhlednu exekutora Jindřicha Másla (tzv. “Máslova rozhledna“), která byla postavena podle jednoho posudku na poddolovaném podkladu a hrozilo snad i její propadnutí do hlubin Země. Dále zmiňuje nedalekou chatu Zářivá, na kterou turisté vyrážejí na borůvkové knedlíky. Při toulkách v této oblasti si můžete užívat rozhlasového zpracování jejího románu a souboje sil. Český rozhlas k rozhlasovému dílu v úvodníku uvedl: “Překvapivě reálný příběh o zápasu dobra a zla. Nový román Markéty Pilátové hraje na strunu českého „něcismu““.
V popředí bíle kvetoucí zákonem chráněná orchidej vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a v pozadí Dalimilova rozhledna ve Velkém Vrbně.
V popředí bíle kvetoucí zákonem chráněná orchidej vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a v pozadí Dalimilova rozhledna ve Velkém Vrbně.