Kunčice byly mezi znalci přírody dlouho známé svými zachovalými a druhově bohatými podhorskými loukami s prameništi. Bohužel v posledních letech zde došlo k necitlivé výstavbě a asi téměř úplné likvidaci stanoviště s asi 300 prstnatci májovými u chaty Junior a minimálně jedné lokality se zdrojovkami Montia fontana a Montia hallii. Na dvou místech lze v zachovalých horských trávnících nalézt pár dospělých jedinců vratičky heřmánkolisté. V rašeliništi na svazích Polské hory lze najít pár jedinců jednokvítku velekvětého (Moneses uniflora), ještě méně jedinců kriticky ohrožené řeřišnice hořké Opizovy (Cardamine amara subsp. opicii) a pár živořících prstnatců Fuchsových. Jiné na Staroměstsku již asi nejsou. Tam, kde prstnatce Fuchsovy rostly, bývaly celoročně podmáčené někdejší louky místy se zrašelinělou půdou. Jenže byly tyto plochy zasázeny smrky a zarostly. Na loukách v Kunčicích bývalo asi 4 až 6 jedinců orchideje pětiprstka žežulník ale v jiných částech města Staré Město nejsou vůbec. Relativně dosud hodně (v řádu vyšších stovek kvetoucích rostlin) lze v katastrálním území nalézt orchidej vemeník dvoulistý. V lesích zcela vyjímečně se dá nalézt ohrožený vranec jedlový (Huperzia selago), trochu častěji plavuň pučivá (Lycopodium annotinum) a plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum). Tím jsme asi výčet vzácných a zákonem chráněných rostlin v této oblasti vyčerpali. V zalesněných prameništích živoří drobné a roztroušené populace zdrojovek, je jen otázkou času kdy je zničí bagr nebo zajdou ve stínu smrků. Botanika potěší i málo početné nálezy violky dvoukvěté (Viola biflora).

Kriticky ohrožená vratička heřmánkolistá. Byly dvě populace v kastrálním území Kunčic. Na té první byly 2 dospělé exempláře ale proběhla tam výstavba sjezdovky a na druhé lokalitě byly desítky exemplářů.
Kriticky ohrožená vratička heřmánkolistá. Byly dvě populace v kastrálním území Kunčic. Na té první byly 2 dospělé exempláře ale proběhla tam výstavba sjezdovky a na druhé lokalitě byly desítky exemplářů.
Silně ohrožený jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora). Ze správního obvodu města Staré Město víme o jediném místě s asi 20 až 30 jedinci. Jinde nejsou.
Silně ohrožený jednokvítek velekvětý (Moneses uniflora). Ze správního obvodu města Staré Město víme o jediném místě s asi 20 až 30 jedinci. Jinde nejsou.
Silně ohrožený střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je na lesních i lučních podmáčených stanovištích, typicky v prameništích a jejich podmáčeném okolí. Do větších potoků neleze, odnesla by ho voda.

Fotogalerie

Likvidace prstnatců májových a vstavačů mužských u chaty Junior 2019 – 2020