Účast ve správních řízeních vyžaduje pečlivou přípravu, velkou pozornost a připravenost reagovat na úřadem uvalené termíny.

V roce 2021 jsme v požádali o Akční grant na finanční prostředky na právní služby. Získali jsme tak potřebné prostředky v rámci projektu “Dosažení účinných opatření v zájmu ochrany přírody a krajiny ve vybraných správních řízeních, která porušují veřejný zájem“.

V lednu 2022 jsme požádali o Základní grant od stejného dárce.