Další výstavba komplexů chalup se začíná rozjíždět západně od Dolní Moravy jako další nástup na Králický Sněžník.

PAK958 Nová Lokalita Horní Lipka, hodnocení vypracoval RNDr. František Bárta

PAK954 Účelová komunikace v Horní Lipce, hodnocení vypracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

PAK953 Novostavba 5 chalup pod Jelením vrchem Horní Lipka, včetně záměru likvidace odpadních vod
instalováním malých domovních ČOV (5 objektů)
, hodnocení vypracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

PAK952 Novostavba chalupy B1 Pod Jelením vrchem Horní Lipka, včetně záměru likvidace odpadních vod instalováním malé domovní ČOV, hodnocení vypracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D.