Podle archiválií se 5. března 1898 poprvé sešel Okrašlovací spolek pro Čelákovice. Roku 1935 byl přejmenován na Spolek okrašlovací a zahrádkářů v Čelákovicích, ale již v roce 1951 byla činnost na dlouho přerušena, abychom v roce 2013 navázali. Naše stanovy si můžete přečíst zde.

Vzděláváme a vedeme k lásce k přírodě a naší vlasti. 

Pořádáme přírodovědné exkurze nejen pro skauty do okolní přírody a za památnými stromy. Vydali jsme průvodce po stromech v Čelákovicích a přednesli několik přednášek nejen v Čelákovicích, ale i v Lysé nad Labem, Poděbradech nebo Brandýse nad Labem. Uspořádali jsme i výstavu fotografií „Pozoruhodné stromy Čelákovic“. Ve spolupráci s místními školami pořádáme různé soutěže spojené s poznáváním přírody. Se zahrádkáři jsme připravili soutěž o nejkrásnější balkon, okno a zahrádku v Čelákovicích. Našich akcí se pravidelně účastní desítky lidí. Od června 2021 jsme získali na svoji činnost podporu z Fondů EHP a Norska.

Uklízíme a pečujeme o své okolí.

 Ve spolupráci se spolkem Dělnické domky se pravidelně účastníme celorepublikové akce Ukliďme Česko! Dostalo se nám za to i ocenění od hejtmana a předsedy ČSOP. Upravili jsme také např. okolí čelákovického kostela. Záleží nám na přírodě, a proto jsme pomohli pohrabat stařinu na orchidejové louce. Usilujeme také o vyhlášení Arazimových tůní součástí rezervace.

Bojujeme za čistší vzduch.

 Nadace VIA podpořila náš projekt “Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích” z programu “Města z jiného těsta – Rychlé granty”. Díky nadaci VIA jsme vydali informační brožuru o ovzduší pro občany Čelákovic. Sestavili jsme petici za čistý vzduch, kterou podepsalo kolem 700 lidí. Pořádali jsme několik besed na téma kvality ovzduší pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR a za podpory hejtmanky.

Zkrátka, jsme nadšenci, co mají rádi přírodu a chtějí pro ni i něco udělat. Nejvíc toho můžeme změnit v našem městě, kde bydlíme, a proto našimi cíli jsou zkvalitnění života v Čelákovicích, a to zejména v oblastech kvality ovzduší, veřejné zeleně, dopravy a zlepšení fungování občanské společnosti.

Chceme více informací o stavu životního prostředí. Jsme členy Místní akční skupiny Střední Polabí, která ma za cíl partnertví v komunitně vedeném rozvoji. Spolupracujeme při tom s Open Society Fund, ArnikouČeskou inspekcí životního prostředíAgenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českým svazem ochránců přírody. Na různých akcích spolupracujeme se spolky Sázíme stromyHerpetaDělnické domky a Čelákovické fórum.

Chceme otevřenou státní správu občanům. Spolupracujeme proto s Transparency InternationalOživení a Právní poradnou Svazu měst a obcí ČR.