Podíleli jsme se na odborných projektech, které financoval Český svaz ochránců přírody v letech 2018, 2019 a 2022 v rámci ČSOP – Národní program ochrana biodiverzity.

Náš spolek uzavřel 18. 5. 2022 s ČSOP smlouvu o dílo č. 122213 ve výši 20 000 Kč z Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“. V ní jsme se zavázali k realizaci projektu “Mapování jasoně dymnivkového a jeho živných rostlin (2022)“ jehož popis byl v roce 2022 předložen do výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity a posouzen komisí ochrany přírody.

Níže uvádíme počty našich nálezů z minulých let již zaznamenaných do databází a citace.

  • 2937 nálezů, MOKREJŠ M., PETŘÍK P., JANOŠÍK L., JIRAS P., KREJČÍK S., HADRAVA J., PUTÁLOVÁ T., STAŇKOVÁ M., DVOŘÁK T., STRAKA J., BENEŠ J., ŘÍHOVÁ D., PONERT J. (2018) Průzkumné mapovaní lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity. Projekt č. 131830. Arachne, z. s.
  • 2052 nálezů, MOKREJŠ M., PETŘÍK P., HLISNIKOVSKÝ D., STRAKA J., BENEŠ J., BOHÁČ O., KREJČÍK S., JANOŠÍK L. (2019) Průzkumné mapování lokalit na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch. ČSOP: Ochrana biodiverzity. Projekty č. 131919 a 131920. Arachne, z. s.
  • 4307 nálezů (z toho 1181 v NDOP), Petřík P., Dančák M., Hlisnikovský D., Hroneš M., Jiras P., Lukeš Z., Mokrejš M., Taraška V. (2019) Floristický minikurz na úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch.
  • 208 nálezů, MOKREJŠ M., HLISNIKOVSKÝ D., TKÁČIKOVÁ, BATOUŠEK P. (2020) Botanická exkurze Za krásami úpatí Králického Sněžníku a Vrbenských rozsoch.
  • 1115 nálezů, MOKREJŠ M. (2020) Terénní zápisky.
  • MOKREJŠ M., PETŘÍK P., … (2022) Mapování jasoně dymnivkového a jeho živných rostlin. ČSOP: Ochrana biodiverzity. Projekt č. 122213. Okrašlovací spolek čelákovický.