Organizujeme přírodovědné procházky po Čelákovicích a okolí. Spolupracujeme s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice na osvětových akcích (např. Den Země).

Organizovali jsme besedu, jak citlivě skloubit cykloturistiku a přírodu ve volné krajině.

Díky Nadaci Partnerství jsme se účastnili soutěže Město stromů s tím, kolik bude vysazeno v jeden den stromů nebo jsme navrhli za Alej roku 2013 lipovou alej pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zorganizovali jsme fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích“, kterou jsme chtěli podpořit spoluobčany pečující o své okolí.

Organizátor floristického minikurzu 2019, Hynčice pod Sušinou, 14.-16. 6. 2019
Organizátor floristického minikurzu 2019, Hynčice pod Sušinou, 14.-16. 6. 2019
Organizátor floristického minikurzu 2019, Hynčice pod Sušinou, 14.-16. 6. 2019
Organizátor floristického minikurzu 2019, Hynčice pod Sušinou, 14.-16. 6. 2019