Ve spolupráci se spolkem Dělnické domky se pravidelně účastníme celorepublikové akce Ukliďme Česko! Dostalo se nám za to i ocenění od hejtmana a předsedy ČSOP. Upravili jsme také např. okolí čelákovického kostela. Záleží nám na přírodě, a proto jsme pomohli pohrabat stařinu na orchidejové louce. Usilujeme také o vyhlášení Arazimových tůní součástí rezervace.