V Hynčicích pod Sušinou vzniká další lyžařský areál který se prý má sloučit s areálem na Dolní Moravě. Jestli to zní divně tak připomeňme, že Rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena vyhláškou č. 6/1991 Sb.. Později, Vláda ČR od 1. ledna 2014 vyhlásila NPR Králický Sněžník vyhláškou č. 447/2013 Sb. ale vyjmula z územní ochrany její jižní část (např. vrchol Slamník) a ustoupila tlaku developerů. Tím pádem umožnila rozvoj SKI areálu na Dolní Moravě expandovat na vrch Slamník. Důsledky tohoto rozhodnutí pocituje příroda na Dolní Moravě dodnes.

Rozsah NPR Králický Sněžník v době jejího výhlášení (1. ledna 2014).

Areál v Hynčicích pod Sušinou vlastní Ing. Dušan Juříček ačkoli některé pozemky patří dosud Státnímu pozemkovému úřadu. Oblast bývala botanicky prozkoumána již za první republiky a díky odlehlosti oblasti se zde hospodařilo za hluboké totality poměrně šetrně, tedy louky sekaly a sušily na seno a místy se páslo.

Pár zde pár částí nádherných luk, velká část ale již byla zničena a bude případně desítky let, než se jejich kvalita obnoví. To by se ale musely sekat a sklízet vhodným způsobem, tedy rostliny by musely mít vůbec šanci vykvést a jejich semena dozrát.

V současnosti lze shrnout, že se zde nacházejí, nebo nacházely, louky například s těmito zvláště chráněnými a nebo prostě jen cennými druhy:

vratička heřmánkolistá, zdrojovka potoční, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, prstnatec bezový, bradáček vejčitý, chřástal polní, strnad luční, křepelka polní, skřivan polní, střevlík ulrichův

V Hynčicích pod Sušinou vzniklo od roku za posledních asi 15 let několik sjezdových tratí a lyžařských vleků, které byly vzápětí modernizovány na sedačkové lanovky s vyšší kapacitou přepravy. Pro rámcovou představu odkazujeme na řízení, která byla alespoň zahájena dle zák. 100/2001 Sb.: EIA_OLK108 , EIA_OLK439; později v Hynčicích pod Sušinou byla vedena další řízení: EIA_OLK548, EIA_OLK574, EIA_OLK576, EIA_OLK694. Je možné, že Krajský úřad olomoucký neuvažoval kumulativní vliv množství záměrů již provedených, povolených nebo projednávaných. Odkazujeme též na záměry zasahující do oblasti z opačné strany téhož kopce, od Stříbrnic: EIA_OLK248; později byla vedena další řízení: EIA_OLK521, EIA_OLK643 , EIA_OLK832 , EIA_OLK845. Kromě toho probíhala řízení, která ani nebyla hodnocena dle zákona 100/2001 Sb., jako například výstavba nádrže na zasněžování, které jsme věnovali samostatnou stránku. Nádrž byla později nazvána Úžas.

Kvetoucí prstnatec májový na sjezdovce Pevnůstka II v Hynčicích pod Sušinou. Prstnatců si ani zpracovatel dodatečného EIA hodnocení nevšiml, když se dodatečně povolovala tato lanovka. Jak trapné!

Za výstavbou cyklostezek stojí patrně kolovna.cz , zde je například jejich video z roku 2020, kdy v orchidejových loukách postavili načerno cyklotraily. Název se tváří, že se jedná o poježdění ve Francii, reálně se jedná o Hynčice pod Sušinou.

Výstavba cyklotrailů pro letní sportovní aktivity. Hlavně, že při povolování vleku byla realizace umožněna úřady s tím, že nebudou probíhat letní aktivity, kvůli výskytu chřástala polního (jedná se o Ptačí oblast Králický Sněžník, kde je chřástal polní předmětem ochrany).

Fotogalerie z 21. 6. 2020 (odjezdová trasa Štvanice)

Fotogalerie z 1. 6. 2019

Fotogalerie z 6. 6. 2020