V Hynčicích pod Sušinou vzniká další lyžařský areál který se prý má sloučit s areálem na Dolní Moravě. Jestli to zní divně tak připomeňme, že Rezervace Králický Sněžník byla vyhlášena vyhláškou č. 6/1991 Sb.. Později, Vláda ČR od 1. ledna 2014 vyhlásila NPR Králický Sněžník vyhláškou č. 447/2013 Sb. ale vyjmula z územní ochrany její jižní část (např. vrchol Slamník) a ustoupila tlaku developerů. Tím pádem umožnila rozvoj SKI areálu na Dolní Moravě expandovat na vrch Slamník. Důsledky tohoto rozhodnutí pocituje příroda na Dolní Moravě dodnes.

Rozsah NPR Králický Sněžník v době jejího výhlášení (1. ledna 2014).

Areál v Hynčicích pod Sušinou vlastní Ing. Dušan Juříček ačkoli některé pozemky patří dosud Státnímu pozemkovému úřadu. Oblast bývala botanicky prozkoumána již za první republiky a díky odlehlosti oblasti se zde hospodařilo za hluboké totality poměrně šetrně, tedy louky sekaly a sušily na seno a místy se páslo.

Zůstala zde část nádherných luk, velká část ale již byla zničena a bude trvat případně desítky let, než se jejich kvalita obnoví. To by se ale musely sekat a sklízet vhodným způsobem, tedy rostliny by musely mít vůbec šanci vykvést a jejich semena dozrát.

V současnosti lze shrnout, že se zde nacházejí, nebo nacházely, louky například s těmito zvláště chráněnými a nebo prostě jen cennými druhy:

vratička heřmánkolistá, zdrojovka potoční, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, prstnatec bezový, bradáček vejčitý, chřástal polní, strnad luční, křepelka polní, skřivan polní, střevlík ulrichův

V Hynčicích pod Sušinou vzniklo od roku za posledních asi 15 let několik sjezdových tratí a lyžařských vleků, které byly vzápětí modernizovány na sedačkové lanovky s vyšší kapacitou přepravy. Pro rámcovou představu odkazujeme na řízení, která byla alespoň zahájena dle zák. 100/2001 Sb.: EIA_OLK108 , EIA_OLK439; později v Hynčicích pod Sušinou byla vedena další řízení: EIA_OLK548, EIA_OLK574, EIA_OLK576, Pevnůstka 2 EIA_OLK694. Je možné, že Krajský úřad olomouckého kraje neuvažoval kumulativní vliv množství záměrů již provedených, povolených nebo projednávaných. Odkazujeme též na záměry zasahující do oblasti z opačné strany téhož kopce, od Stříbrnic: EIA_OLK248; později byla vedena další řízení: EIA_OLK521, EIA_OLK643 , EIA_OLK832 , Stříbrnice – LD Štvanice – výměna technologie za šestisedačku EIA_OLK845.

Kromě toho probíhala řízení, která ani nebyla hodnocena dle zákona 100/2001 Sb., jako například výstavba nádrže na zasněžování, které jsme věnovali samostatnou stránku “Vodní nádrž Úžas pro zasněžování sjezdovek v Hynčicích pod Sušinou“. Na tělese hráze rostou kriticky ohrožené vratičky heřmánkolisté (nejspíš jako pozůstatek původní populace vratiček, která zde rostla na loukách před zahájením výstavby a která se obnovila po nahrnutí původní ornice s rostlinami a jejími vývojovými stadii na nové těleso hráze). V roce 2020 a 2021 zde ale proběhla výstavba “single-trailů” a část populace byla také převrstvena jílem a tak zničena. Nepovolený zásah šetřila ČIŽP OI Olomouc, vydala rozhodnutí o pokutě ale to nejspíš stále dosud nenabylo právní moci.

Lanová dráha Kaple A24 byla tzv. “černá stavba“, viz dodatečné povolení č.j. DUCR-20732/14/Sj ze dne 17. 4. 2014.

Další tzv. “černá stavba” byla výstavba vleku Pevnůstka 2 a dodatečně vypracované posouzení vlivu záměru EIA_OLK694, následně bylo ještě řízení EIA ukončeno na žádost Ing. Petra Götthanse jako zástupce stavebníka.

Kvetoucí prstnatec májový na sjezdovce Pevnůstka II v Hynčicích pod Sušinou. Prstnatců si ani zpracovatel dodatečného EIA hodnocení nevšiml, když se dodatečně povolovala tato lanovka. Jak trapné!

Za výstavbou cyklostezek stojí patrně kolovna.cz , zde je například jejich video z roku 2020, kdy v orchidejových loukách postavili načerno cyklotraily. Název se tváří, že se jedná o poježdění ve Francii, reálně se jedná o Hynčice pod Sušinou.

Výstavba cyklotrailů pro letní sportovní aktivity. Hlavně, že při povolování vleku byla realizace umožněna úřady s tím, že nebudou probíhat letní aktivity, kvůli výskytu chřástala polního (jedná se o Ptačí oblast Králický Sněžník, kde je chřástal polní předmětem ochrany).

Fotogalerie z 21. 6. 2020 (odjezdová trasa Štvanice)

Fotogalerie z 1. 6. 2019

Fotogalerie z 6. 6. 2020