Kam za krásnou přírodou z Dolní Moravy? Vydali jsme se na Dolní Moravu podívat, zda opravdu na loukách, na kterých v minulosti již vznikly a nebo mají teprve vzniknout sjezdovky a parkoviště, není nic hodnotného. Naskytl se nám poměrně tristní pohled na zbytky původní a krásné přírody. I na stávajících sjezdovce jsme našli místa, kde orchideje přežily (spíš dílem osudu) dřívější stavební práce a zrovna se tam vzápětí jelo “Mistrovství ČR XCM 2022 Dolní Morava (Škoda auto Dolní Morava 28. 5. 2022)” na horských kolech. Podívali jsme se i na místa kam se má výstavba rozšiřovat, a našli nejen orchideje ale i kriticky ohrožené a zákonem chráněné vratičky heřmánkolisté (drobné kapradinky). Obzvláště v pozadí s bobovou dráhou a Stezkou v oblacích se tyto rostliny obzvláště vyjímají. Naopak jsme nenašli vzácné plavuníky, které bývaly v místě pozdější sjezdovky. Asi byly na Dolní Moravě vyhubeny, na sjezdovce se snad každoročně něco překopává a upravuje. Dokud se po loukách nezačala rozléhat hlasitá hudba z okolí, tešil nás alespoň hlas křepelky polní a několika chřástalů polních. A abychom nezapomněli, na Dolní Moravě je jediná lokalita jasoně dymnivkového v Česku, ostatní lokality jsou již jen na Moravě.

Lyžařské areály na Dolní Moravě se neustále rozrůstají a přeměňují v lunaparky s atrakcemi pro zimu i léto. Na plochách původních luk se nedaří obnovit luční porosty, ačkoli se to formálně ve správních řízeních pamatovalo na likvidaci velmi snadno se šířící lupiny mnoholisté. To jsou některé části sjezdovek porostlé téměř výhradně a ta se z nich šíří i do širšího okolí. Zbytek sjezdovek zarůstá náletovými vrbami, topoly, maliníkem, v lepším případě brusnicí borůvkou. Sejít sjezdovkou od Stezky v oblacích dolů na Dolní Moravu není “žádný med”. Z povrchu vyčnívají pařízky pokosených mladých stromků, je to na povrchu samý kámen (uvolněný) a výmol. Sjezdovky pořádně sekat nelze, právě kvůli množství kamení. Na sjezdovky se vysévá travní směs, která je bohužel druhově velmi chudá a nemůže nahradit druhově pestré louky, které zde byly zničeny.

Apartmánové domy místo orchidejové louky na Velké Moravě (místo prstnatců Fuchsových a lilií cibulkonosných pravých)

Kapacity parkovišť nestačí, a tak se již několik let divoce parkuje na loukách. Tam dochází k další likvidaci například orchidejí. Dlouhá léta se jakoby nevědělo, že na Dolní Moravě jsou na loukách vůbec nějaké orchideje. Několik exemplářů prstnatce Fuchsova překáželo výstavbě apartmánů, a tak byly po roce 2017 neodborně přesazeny neznámo kam. Mimochodem, tyto orchideje přesazovat nelze, potřebují k výživě pomoc mykorhizních hub a bez nich uhynou. Přesazeny byly také lilie cibulkonosné pravé, kvůli stejnému záměru. Kam? To by nás také zajímalo.

V žádném případě není náš spolek proti rozvoji cestovního ruchu, ale způsob, jakým k tomu dochází na Dolní Moravě, je již na hraně zákona a za hranicí dobrého vkusu a mravů. Upozorňujeme proto zdejší státní orgány a informujeme majitele pozemků na to, jaké poklady zde mají. A lidé sem jezdí i za nimi. Nenechme si zničit i poslední zbytky přírody a zachovejme je příštím generacím!

Náš spolek uzavřel 18. 5. 2022 s ČSOP smlouvu o dílo č. 122213 ve výši 20 000 Kč z Národního programu ČSOP „Ochrana biodiverzity“. V ní jsme se zavázali k realizaci projektu “Mapování jasoně dymnivkového a jeho živných rostlin (2022)“ jehož návrh byl v roce 2022 předložen do výběrového řízení programu Ochrana biodiverzity a posouzen komisí ochrany přírody.

Vemeník dvoulistý (ohrožený druh) na Dolní Moravě
Pětiprstka žežulník (ohrožený druh) na Dolní Moravě
Chlupáček oranžový je v těchto místech původní a barevně doplňuje dosud pestré louky