Věděli jste, že se u Staré Boleslavi dochovaly minimálně dvě lokality se stromy, na kterých byla v minulosti prováděna těžba pryskyřice? Na nich se zachovalo cca 110 – 130 takto poškozených stromů. Přečíst si o tom můžete zde v článku Smolaření u Lhoty, který sepsal člen Okrašlovacího spolku čelákovického Ing. Petr Jiras a s laskavým svolením editorů ho uveřejňujeme. Článek vyšel ve sborníku Sedm okének do dějin Lhoty vydala letos obec Lhota ve spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ. Můžete si tam udělat třeba výlet během prázdnin.