Podle archiválií se 5. března 1898 poprvé sešel Okrašlovací spolek pro Čelákovice. Roku 1935 byl přejmenován na Spolek okrašlovací a zahrádkářů v Čelákovicích, ale již v roce 1951 byla činnost na dlouho přerušena, abychom v roce 2013 navázali. Tehdy ve spolku působily stovky členů, dnes je to skupina 12 nadšenců. Co vlastně děláme?

Razítko Okrašlovacího spolku (foto P. Petřík z archivu Městského muzea v Čelákovicích)

Baví nás stromy

Proto jsme po dohodě s majiteli a místními zemědělci vysadili přes 30 ovocných stromů podél polňačky mezi Mochovem a Čelákovicemi. Spolu s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice a Gymnáziem Čelákovice jsme vysadili další stromy na dětském hřišti jako pomoc invalidnímu kamarádovi. U příležitosti Husova výročí jsme ve spolupráci s Husovým sborem v Čelákovicích podpořili další výsadbu stromu. Stromy i chráníme. Na náš návrh byly tři staleté duby mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi prohlášeny za památné. Záleží nám na tom, aby se budovaly cyklostezky, kvůli kterým se nebudou muset zbytečně staré stromy kácet. Proto jsme s krajským úřadem projednali náš návrh neasfaltové cyklostezky ze Sedlčánek do Přerova nad Labem. Vstupujeme také do správních řízení, abychom zabránili neoprávněným kácením městských velikánů.

Okrašlovací spolek čelákovický (původně Okrašlovací spolek pro Čelákovice, od r. 1935 Spolek okrašlovací a zahrádkářů v Čelákovicích), který v letošním roce slaví své 120. výročí založení si zaslouží samostatné zpracování své nezanedbatelné mnohaleté historie.

Okrašlovací spolek a jeho časopis „Pro krásu domova“

Do násilného zastavení jeho činnosti v roce 1951 nastoleným poúnorovým komunistickým režimem to byla jedna z nejaktivnějších a nejúspěšnějších společenských organizací v našem městě a která také ve městě zanechala výrazné stopy své činnosti mj. v úpravách ulic a parků. Zde při příležitosti pátého výročí jeho znovuvzkříšení v r. 2013, za což náleží velký dík několika nadšencům v čele s panem RNDr. Petrem Petříkem, chci upozornit na málo známou skutečnost, že v r. 1938 začal spolek vydávat i svůj časopis „Pro krásu domova“, který bohužel s nástupem okupace zanikl.

Pamětní medaile Okrašlovacího spolku

Dále bych rád upozornil i na skutečnost, že nedlouho před svým zánikem vydal spolek dvě medaile. První raženou ve stříbře a tombaku ve firmě J. Hönela v Čelákovicích podle návrhu čelákovického rodáka akad. soch. Jaroslava Šajna spolek vydal při příležitosti padesátiletého trvání spolku. Na líci nese mimo městského znaku v opise název „SPOLEK OKRAŠLOVACÍ A ZAHRÁDKÁŘŮ V ČELÁKOVICÍCH“ a na rubu postavu sedící ženy podávající misku s ovocem a hrozny a opis „PRO KRÁSU DOMOVA“. Druhá medaile pak byla ražena v bronzu a postříbřeném hliníku v mincovně v Kremnici. Byla zhotovena rovněž podle návrhu Jaroslava Šajna. Na líci je znázorněno poprsí podle obrazu H. Foelixe z Trevíru, pod ním letopočty 1699-1773. V opise je uvedeno „RODÁK ČELÁKOVSKÝ VÝZNAČNÝ SKLADATEL JAN ZACH“, na rubu znak města a kolem opis „NA PAMĚŤ 250. VÝROČÍ NAROZENÍ S. O. A. Z. 1949“.

Mince Okrašlovacího spolku

[rl_gallery id=”91″]