Další megalomanské projekty a převody pozemků z trvalých travních porostů na stavební plochy. Ve Stříbrnicích kdysi existoval státní statek, který později po sametové revoluci pořídil Ivan Juříček. V poslední době jsou mnohé pozemky již vlastněné Ing. Dušanem Juříčkem a jeho bratrem Ing. Davidem Juříčkem. Současně s výstavbou chat na ubytování turistů se jedná o výstavbu další lanové dráhy, sjezdovky a hromadných ubytovacích kapacit. Pro doplnění finančních prostředků se rozprodávají pozemky po okolí drobným podnikatelům, kteří zde nejčastějši staví domy pro individuální rekreaci a nebo apartmánové domy. Orchidejové louky, na kterých bylo možné také zaslechnout i samce chřástala polního v době, kdy vábí samičku svým charakteristickým hlasem, byly vytyčeny nové parcely a parcely ve tvaru cest. Následně tyto zamýšlené cesty během roku 2021 byly vybagrovány, vysypány kamením. Do toho již v předstihu začalo město Staré Město plánovat nový vodovod a rozvod elektřiny pro pohon čerpadel pro neexistující domy. Rozvedou sice vodovod i do dalších částí Stříbrnic ale obecně, ve Stříbrnicích vodovod již je a voda je zdarma. Nicméně i v dalších místech dosavadních luk se rozjíždí masivní výstavba. Nový územní plán by v těchto cenných místech výstavbu již neumožňoval. Jenže jeho veřejné projednání bylo v roce 2020 a znovu pak v roce 2021 odloženo. Ještě před pár lety zde bylo možné nalézt i silně ohrožené zdrojovky potoční a poletovat jasoně dymnivkového. Dnes je zde už asi nenajdete. Čtvrtá verze územního plánu se bude vypracovávat v průběhu roku 2022 ale stavební záměry, co již byly povoleny (územní rozhodnutí v právní moci), se do něj prostě překreslí.

Horské louky ve Stříbrnicích, na kterých vzniklo množství drobných parcel určených na prodej, byly vyznačeny nové cesty a současně město začalo plánovat výstavbu vodovodu. Tím pádem zasíťují soukromé pozemky soukromého podnikatele, nejspíš z dotací. Vpravo mimo okraj snímku je zánovní silniční most, aby se zobrazované louky daly lépe rozvíjet.

Širší pohled na Stříbrnice a plochy cenných luk s orchidejemi vemeník dvoulistý, prstnatec májový, dále se silně ohroženými rostlinami zdrojovka potoční (Montia hallii), s kriticky ohroženým druhem rostliny řeřišnice hořká Opizova a výskytem chřástala polního (ještě ke všemu ve vyhlášené Ptačí oblasti kde je chřástal předmětem ochrany, dokonce jediným předmětem ochrany) a jasoně dymnivkového. Část Stříbrnic je součástí Ptačí oblasti Králický Sněžník, ve které je předmětem ochrany právě populace chřástala polního.
Reportáž České Televize “ČIŽP pokutuje ve Starém Městě” ze dne 24. 11. 2022 o pokračování ničení Stříbrnic a drobných pokutách do 10 000 Kč. To se vyplatí!
Česká Televize - Nedej se! - Atrakce na úkor přírody
Reportáž o ničení zákonem zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin i jejich stanovišť v obcích Dolní Morava a Staré Město pod Sněžníkem (místní části Stříbrnice, Hynčice pod Sušinou a Velké Vrbno). Zničeny byly zejména orchidejové louky a místa, která využíval například chřástal polní a jasoň dymnivkový. Ptačí oblast Králický Sněžník je zjevně jen malůvka na cáru papíru, který nemá v praxi valnou hodnotu. Odvysíláno dne 25. 9. 2022, natočeno okolo 25. května 2022.
Reportáž České televize “Investice do chat a chalup” odvysílaná 5. 5. 2022 v pořadu Události v regionech – Ostrava na záznamu v čase 14:30 – 17:09 minut.

Zasypávání zákonem chráněných rostlin kýchavice bílá Lobelova, řeřišnice hořká Opizova, biotopu jasoně dymnivkového ale i dalších cenných druhů živočichů a rostlin.
Řeřišnice hořká Opizova, kriticky ohrožený druh, která je předmětem ochrany v NPR Králický Sněžník. Místo nálezu je asi 100 m od hranice ochranného pásma této rezervace.

Výstavba dalších domů v loukách s výskytem orchidejí, kýchavic bílých Lobelových a kosatců sibiřských.

Skrývka ploch pro další dva domy. Celkem jich tu nyní roste pět. Co a zda je vůbec povolené, zatím nevíme.

Rozhrnuté zbořeniště někdejšího domu do podmáčené louky s prstnatci májovými v roce 2019. ČIŽP OI Olomouc podnět odložil 20. 9. 2019 jako nedůvodný, poškození přírody nepotvrdil. Práce byly v roce 2021 rozšířeny a kolem 250 prstnatců je nyní zahrnuto kamením a cihlami.
Zasypaných asi 250 prstnatců májových ve Stříbrnicích. ČIŽP OI Olomouc zde šetří již od června 2021 a prstnatce prý byly dostatečně daleko od míst tehdejších zásahů. Nějak se jim to rozrostlo. V prosinci 2021 ČIŽP věc uzavřela s tím, že se ničení neprokázalo. Jenže, v tomto rozsahu je zde rozhrnuté kamení, cihly a eternit od listopadu 2021, přičemž první rozhrnování začalo probíhat v roce 2019. Vlastně již v roce 2019 věc ČIŽP odložila, ničení neprokázala.
Podmáčená louka s kvetoucími prstnatci májovými z 6. června 2021, celkově zde bylo minimálně asi 240 kvetoucích exemplářů. Dnes je již nenajdete, byly zasypány a ČIŽP je již několik měsíců nechává dusit.
Kvetoucí prstnatce májové z 6. června 2021, celkově zde bylo minimálně asi 240 kvetoucích exemplářů. Dnes je již nenajdete, byly zasypány a ČIŽP je již několik měsíců nechává dusit.
Kvetoucí prstnatce májové z 6. června 2021, celkově zde bylo minimálně asi 240 kvetoucích exemplářů. Dnes je již nenajdete, byly zasypány a ČIŽP je již několik měsíců nechává dusit.
Kvetoucí prstnatce májové z 6. června 2021, celkově zde bylo minimálně asi 240 kvetoucích exemplářů. Dnes je již nenajdete, byly zasypány a ČIŽP je již několik měsíců nechává dusit.
Rozšiřování stávajících cest, tvorba nových, skrývky materiálu kde se jen zamane.
Zničené prameniště a pramenné stružky ve Stříbrnicích s výskytem silně ohrožené zdrojovky potoční. ČIŽP OI Olomouc zde v roce 2021 ničení neprokázal a zdrojovek zde prý bylo velké množství. My v srpnu 2021 nedokázali najít ani jednu, byť to není již ideální období na jejich hledání. Po prozkoumání fotografií co si zde nafotili pracovníci ČIŽP jsme zjistili, že si vyfotili ptačinec mokřadní (Stelaria alsine) a úrazník položený (Sagina procumbens).
Tvorba nových cest po vyznačení nových parcel v katastru nemovitostí skrz trvalý travní porost. Cesty byly vysypány kamením a šterkopískem.
Tvorba nových cest po vyznačení nových parcel v katastru nemovitostí skrz trvalý travní porost po vysypání kamením a štěrkopískem.
Vemeník dvoulistý na louce ve Stříbrnicích.
Bíle kvetoucí vemeník dvoulistý na louce ve Stříbrnících, v levém horním rohu je chata Návrší.

Pohled na Stříbrnické svahy od východu. Dole je hasičská zbrojnice. Rozsáhlé louky na snímku jsou nyní cílem nové výstavby. Vlevo je Tetřeví hora (1251 m) a vpravo spíš již mimo záběr je Sušina (1321 m).

Za fotografii děkuji jednomu čtenáři:
Dobrý den, jsem nesmírně potěšen že někdo aspoň napsal to co váš spolek. Tato místa znám od dětství a bohužel vidím kam se to vyvíjí.
V dobách kdy státní statek na loukách ještě pěstoval len jsem z toho ještě neměl rozum, pak ale po revoluci přišla doba kdy se o louky nikdo nestaral, kupodivu louky krásně kvetly a bylo zde velice živo. Vposlední době louky sečou již z jara a nic moc zde nekvete.
Kdo nic nedělá nic nepokazí a taky asi neděláme vždycky všechno správně, ale člověk by se měl nechat poučit. Beru to jako velkou zkázu, že na těchto místech nekdo staví. Kdyby aspoň stavěli jen na místech kde už domy byly. Viz foto starého osídlení.
Způsob jakým staví je ovšem trestuhodný, když nekdo vysype cca 2m3 betonu v zatáčce u lesa nebo loni někdo asi prorazil nádrž auta a vytekla mu po cestě nafta nebo olej no hrůza. O po lesích rozfoukaných igelitech a polystyrénech nemluvě a kolik toho zakopali kolem základů domů…
Ještě jsem nekde slyšel, že pan “developer” když se stal majitelem nejdříve vytvořil dotační projekt údajně se to jmenovalo uvedení do původního stavu a na základě tohoto projektu vykácel většinu vzrostlých stromů kolem potoka a prodal je na peletky. Nevím jestli je to pravda, ale u nás je možné asi vše.
Výstavbu už asi nikdo nezastavi, ale aspoň by úřady neměly nečinně přihlížet.
“.

Dále si můžete přečíst příspěvek o dalších investičních záměrech ve Stříbrnicích.

Fotogalerie

Stříbrnice – zničená louka s prstnatci májovými, řeřišnicí hořkou Opizovou a zdrojovkami potočními (stav od 2019 do 1. 5. 2022)

Stříbrnice – orchidejové louky na výstavbu chat, cest a sjezdovky (stav od 2019 do 1. 5. 2022)

Stříbrnice – řeřišnice hořké Opizovy, zničené zdrojovky, prstnatce májové, vemeníky dvoulisté, kýchavice bílé Lobelovy, biotop jasoně dymnivkového a chřástalová louka v Ptačí oblasti Králický Sněžník (stav k 19. 5. 2022)