Ve Stříbrnicích se za poslední roky postavilo mnoho chat a domů. Jako příklad uvedeme některé projekty.

Nový Rumburk

Prý je o bydlení na Staroměstsku velký zájem a tak mělo být postaveno několik domů pro ubytování osob. Alespoň tak se dřívě odůvodňovala potřeba nové výstavby v bývalém Štěpánově a v Novém Rumburku. V případě Stříbrnic – Nového Rumburku jsme se odvolali kvůli nedostatečnému průzkumu před vydáním územního rozhodnutí a MŽP našim připomínkám a odvolání vyhovělo. Bylo alespoň nakročeno k realizaci nějakých kompenzačních opatření ve prospěch chřástala polního. Nakonec si developeři sehnali posudek, který prohlašoval, že se vzácné přírodě nic nestane, a začali stavět. Celé řízení o výjimce dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bylo zbytečné.

Stříbrnice – zcela nově vznikající “Nový Rumburk” v místě dosavadních luk a polí.

Na www stránkách jedné z těch roubenek se lze dočíst i o našem spolku, byť tam nejsme doslovně uvedeni. Stačí se podívat na: w w w . u c h r a s t a l a . c z / p r i b e h – r o u b e n k a – u – c h r a s t a l a . Na jejich mapě v kontaktech je roubenka zobrazena jinde než ve skutečnosti stojí. Vyrostlo již okolo ní asi 12 dalších novostaveb. Je to celé jedno velké staveniště.

Snímek webové stránky w w w . u c h r a s t a l a . c z / p r i b e h – r o u b e n k a – u – c h r a s t a l a.

Pár fotografií z výstavby rostoucích domů je ve fotogalerii Stříbrnice – Nový Rumburk.


Hromadné ubytování

Aktuálně největším záměrem je výstavba apartmánů, viz h t t p : / / w w w . r e s o r t s t r i b r n i c e . c z od firmy REALSPO II., s.r.o. Malé a předražené apartámy v ceně od 40 m2 za 7,5 mil. Kč do 16 mil. Kč za 112 m2 je cena vskutku neodolatelná. Tomu se ještě podřídí další změna vedení trasy lanovky na Štvanici od Hynčic pod Sušinou a poblíž vrcholu Štvanice vznikne velká restaurace. Na zbylých loukách v Hynčicích pod Sušinou vznikne vodní nádrž na zasněžování objemu 99 tis. m3 (těsně pod limit který by záměr poslal do řízení EIA) a k tomu další pomocné nádrže. Celé to bude zokruhováno a zapojeno do systému přečerpávacích nádrží, jak naznačil developer. Z luk u Hynčic pod Sušinou a Stříbrnice nezbude vůbec nic.

Síť vlastnické struktury firem s vazbou na firmy REALSPO I, II a III, s.r.o.

Hotel Rumburk

Třeba tu jednou vznikne hotel, viz diplomová práce studenta z Brněnského VUT s názvem “Hotel Rumburk ve Stříbrnicích” s kapacitou 59 lůžek a restaurací pro 60 hostů (z 12. ledna 2018):

https://dspace.vutbr.cz/handle/11012/70618?locale-attribute=cs

https://www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=167402

Zajímavé je, že hotel by musel stát na pozemcích nejen soukromého developera, firmy LIVE GREEN AREA, ale i města Staré Město. Doporučujeme prostudovat výkresové přílohy této práce.

Stříbrnické svahy

Stříbrnicko — další a další domy

O zničených prstnatcích májových,. zdrojovkách potočních a druzích jsme již psali zde.

Nelegální zasněžovací systém objízdné trasy Štvanice

Dále se zde nyní řeší nelegální výstavba vodovodního řadu pro zasněžování.

Nelegální těleso sjezdové trati Štvanice

Nelegální výstavba singletrailů

Dále se asi řeší snad nelegální silniční most a cesta za ním v dosavadních loukách, který byl v reportáži České televize. Nově jsou též vytvořeny odvodňovací příkopy podél cesty po spádnici, asi pro urychlení eroze a odvod splavenin do potoka. “To nevymyslíš.”