Překotná výstavba ve Stříbrnicích na poslední chvíli, než ji znemožní přijetí návrhu nového územního plánu. Reportáž České televize z 2. a 3. 5. 2022
(čas na záznamu 14:30 – 17:09)

Ve Stříbrnicích na Staroměstsku probíhá už několik let snaha za každou cenu na poslední chvíli urvat kus místa pro výstavbu ubytovacích kapacit pro turisty. Budoucí plán to již umožňovat nebude kvůli ochraně cenných částí přírody v Ptačí oblasti Králický Sněžník. Tentokrát úřady povolily výstavbu v orchidejových loukách, byly zničeny skutečné vzácnosti, zejména asi 300 rostlin prstnatce májového, asi 1 až 2 m2 silně ohrožených drobných rostlin zdrojovek potočních, pár trsů kosatce sibiřského, několik lilií cibulkonosných, nespočet rostlin druhu kýchavice bílá Lobelova a postrádáme dymnivky, které tu vzhledem k nálezu jasoně dymnivkového před asi 3 lety musely někde být. A územní plán? Ten v roce 2020 a 2021 zastupitelstvo města odmítlo předložit k veřejnému projednání. Byl již odsouhlasen Krajským úřadem Olomouckého kraje a výstavbu v těchto místech neumožňoval. Jenže nevyhovoval. Více o územním plánu města Staré Město.