Stavba nádrže na zasněžování v lyžařském areálu Paprsek (MVN Velké Vrbno) stále probíhá. Reportáž České televize z 3. 5. 2022 o stále pokračující výstavbě původně zcela nelegální nádrže na zasněžování ve Velkém Vrbně, kterou dosud nikdo nezastavil a při jejíž výstavbě stále dochází k ničení zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin (čas na záznamu 07:35 – 10:51). Oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP OI Olomouc) zde šetří již od roku 2019 a nikam to pořádně nevedlo. Úřednice vydaly protiprávně povolení a pokračuje se dál. Rozhodnutí o zrušení stavebního povolení dosud nenabylo právní moci. Po odvysílání reportáže dne 6. 5. 2022 ČIŽP zastavila stavbu, když po 4 letech připustila, že vlastně dochází ke zničišťování vodního toku při splachu půdy do potoka.

V pondělí 2. 5. 2022 jsme byli opět svědky, jak při pokračující výstavbě původně zcela nelegální a nepovolitelné nádrže pro zasněžování stále dochází k likvidaci cenných biotopů zákonem chráněných druhů živočichů a rostlin. Poštěstilo se nám důkladně a bahnitá voda tekla proudem do potoka, ve kterém byly ryby vranky pruhoploutvé nejen v letech minulých, ale ještě v prosinci 2021 se pár jedinců vranky pruhoploutvé objevit ve Velkém Vrbně. Kam se ale ztratily vranky obecné, které jsou dokonce evropsky chráněné, nevíme. Jsou rozhodně níže po produ kam bláto tak jako tak doteče. A rozhodně znečištěná voda oběma těmto chráněným rybám nesvědčí, protože se jim zanášejí žábry a dusí se.

Jak ukazují počty zjištěných jedinců na více místech Vrbenského potoka a říčky Krupé, nějaké vranky pruhoploutvé tu ještě zbyly. V blízkosti nádrže jich je pramálo. Jílovitými částicemi zkalená voda teče asi 20 km až pod Hanušovice. Krajský úřad Olomouckého kraje tam již několik let povoluje odstraňování říčních nánosů. Proč asi? Protože vodní eroze přináší horninu nejen z Velkého Vrbna ale i z povrchu nových sjezdovek a cest ze Střírnic, Hynčic pod Sušinou a Kunčic. Nejen Česká inspekce životního prostředí to léta přehlíží.

Více najdete na Velké Vrbno – Vodní nádrž (přehrada) v lyžařském areálu Paprsek