Spolek Pro krajinu Středního Polabí ve spolupráci s MAS Střední Polabí zve na přednášku předního odborníka na zadržování vody v krajině Jiřího Malíka, která proběhne 15. února 2023 od 18:30 v prostorách MAS Střední Polabí na zámku v Brandýse nad Labem.

Uslyšíte například o:
💧malém a velkém vodním oběhu
💧globálních klimatických změnách
💧stále častějších extrémech – suchu a povodních
💧melioracích a regulovaných tocích, které odvodňují naší krajinu
💧degradaci a erozi zemědělské půdy
💧metodice Modelu Živá krajina, která je nástrojem k adaptaci krajiny na klimatické změny
💧možnostech zapojení veřejnosti do mapování a do prosazování opatření pro zádrž vody v krajině

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme.