jasoň dymnivkový na pcháči. Foto M. Mokrejš

Zasazujeme se za záchranu biotopu motýla roku 2021, kterým je letos jasoň dymnivkový a jehož biotop je nyní přímo likvidován stavbou infrastruktury k lyžařskému areálu Paprsek ve Velkém Vrbnu. Více se dočtete zde.

Kromě mnoha údajů o rozšíření tohoto vzácného motýlu dodal náš člen RNDr. Martin Mokrejš, Ph.D. pro potřebu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR mnoho krásných fotografií, jako je právě ta výše. Více o jasoňovi naleznete v tiskové zprávě České entomologické společnosti zde.

Po České inspekci životního prostředí (ČIŽP) nyní požadujeme zajištění nápravy ekologické škody podle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, případně alternativně podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Dle vyhlášky č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, je v příloze č. 2 – Seznam druhů v zájmu evropských společenství, vyskytujících se na území České republiky uveden právě druh jasoň dymnivkový.

Na základě nám adresovaného dopisu z 21. 6. 2021 ČIŽP nevylučuje, že se jedná o ekologickou újmu na stanovišti chráněného druhu jasoně dymnivkového, avšak její oprávněnost musí teprve posoudit v souladu s ust. § 8 odst. 3 zákona č. 167/2008 Sb.

V roce 2019 proběhl v územi floristický minikurz České botanické společnosti, o kterém jsme psali v časopise Botanika 2019/2. Časopis vydává Botanický ústav Akademie věd ČR.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.