Dnes na Radiožurnálu (stopa 15:10-15:13) představil starosta města Ing. Josef Pátek měření kvality ovzduší (polétavý prach, oxid dusičitý a ozon), které se průběžně zobrazuje zde.
Vítáme tuto iniciativu, ale měření organizované městem bohužel neanalyzuje chemické složení spadu, které je zcela zásadní pro určení původu. Takové měření dlouhodobě požadujeme i v petici Chceme čistý vzduch. Není také jasné, k čemu budou takto získané údaje sloužit a zda povedou ke zkepšení kvality ovzduší v našem městě.
Předně je důležité upravit integrované povolení největšího znečišťovatele ovzduší ve městě TOS-MET slévárna, a.s. K tomu podnikáme kroky spolu s Výborem pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Základem je spolupráce jednotlivců a spolků, kteří se kvalitou ovzduší dlouhodobě zabývají (jako Okrašlovací spolek čelákovický, viz např. zde) s vedením města.