Paní hejtmanka Středočeského kraje Mgr. Petra Pecková přijala pozvání dvou spolků (Dělnické domky, z. s. a Okrašlovacího spolku čelákovického), aby vyslechla problémy, které trápí obyvatele Čelákovic.

Setkání proběhne ve středu 23. srpna od 18 do 20 hodin v prostorách Dělnických domků (viz mapka a odkaz).

Trápí Vás otázka kvality ovzduší nebo neuspokojivá životní situace a myslíte, že by Vám kraj mohl nějak pomoci? Pak neváhejte a přijďte. Na místě bude připravené posezení a drobné občerstvení.

Pro Ty z Vás, co se zajímají hlouběji o problematiku ovzduší, jsme připravili krátkou prezentaci dr. P. Petříka, kterou prezentoval na jednání Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje, jehož je členem.

Požadavky našeho spolku na zajištění čistého ovzduší lze shrnout do pěti bodů:

  1. V rámci přezkumu IP uložit podniku TOS-MET zablokování světlíků, které povede k omezení fugitivních emisí ze slévárenského provozu.

2. Zajistit nezávislý kontrolní orgán, který by zodpovídal za provoz podniku tak, aby neohrožoval zdraví a majetek občanů a nastavit sankce za porušení technologické kázně v podniku.

3. Pro budoucí kampaně ověřit senzorická čidla ve správě města Čelákovice srovnávacím měřením s referenční technologií (stanovení odchylek v měření a standardní chyby).

4. Zajistit kontinuální měření toxických kovů (dotace OPŽP) tak, aby se mohl posoudit roční limit stanovený pro zástavbu s cílem určit zdroj zodpovědný za znečištění prachem v zástavbě mimo průmyslový areál.

5. Zajistit online přístupné sledování kvality ovzduší včetně systému včasného varování obyvatel a škol.