Celkem 54 517 Kč jsme investovali do naší aleje prostřednictvím nadace ČEZ a nadace Tipsport. A jak se to celé seběhlo?

Nadace ČEZ

Projekt pro nadaci ČEZ jsme realizovali ve třech fázích. Nejprve jsme ještě v r. 2022 pomocí aplikace EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ oslovili veřejnost.

V sobotu dopoledne 25. března 2023 jsme pokračovali výsadbou deseti ovocných stromů (čtyř jabloní a slivoní a dvou jeřabin) uprostřed současné aleje. Navázali jsme tak na úspěšné sázení, které proběhlo 17. listopadu 2022. Sešlo se nás celkem 13, z čehož sedm členů spolku. Pracovali jsme podle plánu a nezlomil nás ani ustavičný vítr a poněkud aprílové počasí. Stromky jsme zastřihli, ochránili před okusem a upevnili ke kůlům, které jsme zatloukali zatloukadlem. Po akci jsme si opekli špekáčky na ohni a brambory v popelu na cestě a ohniště poté zlikvidovali. Posbírali jsme dva pytle odpadků.

Nakonec nedělní odpoledne 28. 5. 2023 jsme trávili v pěti lidech a s jedním psem výsadbou rakytníků, muchovníků a malin do stávající spolkové aleje. Stromky z jarní a podzimní výsadby se musely prolévat dvakrát týdně. O sázení jsme informovali na Aktuálně z Brandýska a velké ohlasy máme i na Facebookových stránkách Stromy Čelákovic. Spolupracovali jsme při výsadbách se spolkem Pro krajinu Středního Polabí, který se námi dokonce inspiroval podobně jako majitel okolních pozemků a se soukromými vlastníky se podařila zbudovat jednoduchá lavička. Na jaře se nám podařilo zde zahlédnout asi 10 čejek chocholatých a o alej se nám teď s využitím nového nářadí daří lépe pečovat.

Nadace Tipsport

Pro nadaci Tipsport proběhly 28. 10. 2022 přípravné práce na výsadbu (zaměření pozic a zamezení vjezdu vozidlům na nelegální cestu vystavěním kamenné zídky). 16. 11. 2022 jsme zakoupili 12 ks stromků ve Mcelích a dovezli do Čelákovic zapůjčenou dodávkou z firmy Mix-tee. 17. listopadu 2022 jsme je s úspěchem vysadili za účasti 20 lidí. Stromům jsme poskytli podporu v růstu a držení kmene, dvojitou ochranu proti okusu zající a spárkatou zvěří. Doplnili jsme i dostatečnou vláhu ke stromům a poučili účastníky o správném sázení. V rámci akce byl i catering pro sázející financovaný členy sdružení.

Výsadby přispěly k umocnění krajinného rázu místa, které je jinak poslední desetiletí ochuzeno o jakoukoliv vzrostlou zeleň. Výsadby jsou také v souladu s návrhem územního plánu a jsou přirozeným vymezením hranic pozemku, který ještě do tohoto roku sloužil jako orná půda. Užitkovost aleje pro veřejnost se projeví nejdříve v roce 2027, kdy vysázené stromy, pokud přežijí tamní drsné podmínky, odplodí. Přizváním administrátora Římskokatolické farnosti Čelákovice P. ThLic. Sebastiana Piotra Kopeće jsme pomohli navázat na společenský dialog k úloze církví. Spolek zapojením lidí s handicapem se snaží pomáhat s jejich integrací do společnosti. Účast dětí a odborníka arboristy J. Frantíka zajistila předání zkušeností pro další generace.

Foto J. Vávra

Roznesli jsme 50 letáčků do Městského muzea v Čelákovicích, MDDM, Komunitního centra při Římskokatolické farnosti a na nádraží ČD. Oslovili jsme všechny velké deníky (web Aktuálně z Brandýska, který nám uveřejnil článek). Článek o dosadbě vyšel ve Zpravodaji města Čelákovice.