Český svaz ochránců přírody v rámci svého národního programu Ochrana biodiverzity podporuje projekty místních spolků na realizaci praktických opatření ve prospěch biodiverzity, monitoringu a osvětových aktivit. Výzvy jsou vesměs otevřené, tedy mohou se zapojit i spolky mimo ČSOP. My jsme se zavázali, že jako součást Národního programu ČSOP zajistíme realizaci dvou projektů:

1. „Ochrana biodiverzity“, zajistí zhotovitel realizaci projektu “Mapování ZCHD/EVD na lučních lokalitách a jejich úřední ochrana“ a

2. “Mapování lokalit s výskytem jasoně dymnivkového, jeho živných rostlin a popř. dalších ZCHD/EVD (2023)“.

Uspěli jsme ve výběrovém řízení programu na základě posouzení komisí ochrany přírody a navazujeme tak na naši práci z minulých let.