Uspěli jsme v grantové výzvě Nadace Tipsport Sázíme původní odrůdy ovocných stromů určené spolkům, obcím a svazkům obcí, obecně prospěšným společnostem, sportovním klubům a také fyzickým osobám, pokud je jejich pozemek veřejně přístupný. Cílem grantu je podpora výsadby původních a krajových odrůd ovocných stromů, podpora adaptace na probíhající změnu klimatu, zadržování vody v krajině a podpora biodiverzity. Náš projekt “Výsadba dalšími původními stromy v aleji Čelákovického spolku okrašlovacího” (číslo SO-2022-4-016) navrhuje na pozemku současné aleje vysadit další ovocné stromy. POZOR, změna termínu! Výsadba proběhne 17. listopadu 2022 v místech spolkové aleje. Detaily sdělíme brzy!