Okrašlovací spolek čelákovický

Okrašlovací spolek čelákovický

Okrašlovací spolek čelákovický se představuje

Podle archiválií se 5. března 1898 poprvé sešel Okrašlovací spolek pro Čelákovice. Roku 1935 byl přejmenován na Spolek okrašlovací a zahrádkářů v Čelákovicích, ale již v roce 1951 byla činnost na dlouho přerušena, abychom v roce 2013 navázali.

Vzděláváme a vedeme k lásce k přírodě a naší vlasti. Pořádáme přírodovědné exkurze nejen pro skauty do okolní přírody a za památnými stromy. Vydali jsme průvodce po stromech v Čelákovicích a přednesli několik přednášek nejen v Čelákovicích, ale i v Lysé nad Labem, Poděbradech nebo Brandýse nad Labem. Uspořádali jsme i výstavu fotografií „Pozoruhodné stromy Čelákovic“. Ve spolupráci s místními školami pořádáme různé soutěže spojené s poznáváním přírody. Se zahrádkáři jsme připravili soutěž o nejkrásnější balkon, okno a zahrádku v Čelákovicích. Našich akcí se pravidelně účastní desítky lidí.

Uklízíme a pečujeme o své okolí. Ve spolupráci se spolkem Dělnické domky se pravidelně účastníme celorepublikové akce Ukliďme Česko! Dostalo se nám za to i ocenění od hejtmana a předsedy ČSOP. Upravili jsme také např. okolí čelákovického kostela. Záleží nám na přírodě, a proto jsme pomohli pohrabat stařinu na orchidejové louce. Usilujeme také o vyhlášení Arazimových tůní součástí rezervace.

Bojujeme za čistší vzduch. Nadace VIA podpořila náš projekt "Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích" z programu "Města z jiného těsta – Rychlé granty". Díky nadaci VIA jsme vydali informační brožuru o ovzduší pro občany Čelákovic. Sestavili jsme petici za čistý vzduch, kterou podepsalo už kolem 500 lidí. Pořádali jsme několik besed na téma kvality ovzduší pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR a za podpory hejtmanky.

Zkrátka, jsme nadšenci, co mají rádi přírodu a chtějí pro ni i něco udělat. Nejvíc toho můžeme změnit v našem městě, kde bydlíme, a proto našimi cíli jsou zkvalitnění života v Čelákovicích, a to zejména v oblastech kvality ovzduší, veřejné zeleně, dopravy a zlepšení fungování občanské společnosti.

Chceme více informací o stavu životního prostředí. Jme členy Místní akční skupiny Střední Polabí, která ma za cíl partnertví v komunitně vedeném rozvoji. Spolupracujeme při tom s Arnikou, Českou inspekcí životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českým svazem ochránců přírody. Na různých akcích spolupracujeme se spolky Sázíme stromy, Herpeta, Dělnické domky a Čelákovické fórum.

Chceme otevřenou státní správu občanům. Spolupracujeme proto s Transparency International, Oživení a Právní poradnou Svazu měst a obcí ČR.

19417281-1495857673810398-89353615490748786-o-(452x640).jpgJPG
19417281-1495857673810398-89353615490748786-o-(452x640).jpg
201.4 kB
letak-ovzdusi-2016.compressed.pdfPDF
letak-ovzdusi-2016.compressed.pdf
6.6 MB
vyrocni-zprava-2015.pdfPDF
vyrocni-zprava-2015.pdf
3.1 MB
vyrocni-zprava-2016.pdfPDF
vyrocni-zprava-2016.pdf
3.3 MB
vyrocni-zprava-2017.pdfPDF
vyrocni-zprava-2017.pdf
3.6 MB
vyrocni-zprava-2018.pdfPDF
vyrocni-zprava-2018.pdf
4.3 MB
zavery-beseda.pdfPDF
zavery-beseda.pdf
139.3 kB

aktuálně

Měřicí stanice promluvily!
Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil hodnoty polétavého prachu PM10 pro měřicí stanici v Čelákovicích za leden a únor 2019 naměřené Českým hydrometeorologickým ústavem.

V ČR je pro PM10 určen denní imisní limit 50 µg/m3 a ten byl za sledované období v Čelákovicích překročen již 14krát. Překročení tohoto limitu je na národní úrovni tolerováno max. 35 dní v roce. Systém neinformuje občany on-line, jak jsme požadovali, a tak se na špinavé dny 20.-22.1., 5.-6.2., 15.-19.2., 24.-25.2. a 27.-28.2. 2019 nemohli připravit a chránit tak svoje zdraví.

Jak známo, PM10 poškozuje hlavně oběhovou a plicní soustavu. Dlouhodobé vystavení jeho vlivu snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost. Polétavý prach může způsobovat např. chronickou bronchitidu a pokud se na něj naváží organické látky s mutagenními a karcinogenními účinky, může zapříčinit i rakovinu plic.

Apelujeme proto na vedení Města Čelákovice, aby podniklo kroky ke zlepšení ovzduší v našem městě!

Občany pak vyzýváme, aby nás informovali o případech znečišťování ovzduší v našem městě a v případě plicních či srdečních obtíží vyhledali lékařskou pomoc.

Informace jsou ke stažení zde: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/338

Ukliďmě svět! po jedenácté v našem městě
Tradičně zahajujeme jarní úklid ve spolupráci se spolkem Dělnické domky v Jiřině. Tam bude sraz 6. dubna 2019 v 9 hodin u hydrantu pod žel. zast. Čelákovice-Jiřina. Budeme uklízet kolem MŠ v Přístavní ulici. Doporučujeme vzít s sebou vlastní rukavice. Několik kusů úklidových kleští máme k zapůjčení. Odpadové pytle budou zajištěny.

Proběhla další výsadba stromků a úklid
Na výsadbu šesti jeřábů břeků v aleji mezi Mochovem a Čelákovice v sobotu 30. března se nás sešlo celkem osm. Po vysazení stromků, jejichž nákup zařídil V. Srb z peněz našeho spolku, a řádném zalití alespoň 20 litry vody, jsme vyčistili okolí aleje a pokračovali pak u Cucovny. Naplnili jsme osm 40litrových pytlů a s dalším odpadem odvezli na sběrný dvůr. Všem našim podporovatelům děkujeme!

Pozdě ale přece - výroční zpráva spolku porozena
Na MDŽ jsme schválili výroční zprávu za rok 2018, která je nyní v elektronické podobě k dispozici zde.

Připomínky k návrhu ÚP podány
Dne 31. 1. 2019 jsme jako spolek podali připomínky k návrhu ÚP Čelákovic. Ty zahrnují náš nesouhlas s plánovaným rušením izolační zeleně zmírňující jinak následky provozu průmyslových podniků. Dále nesouhlasíme s další konzervací brownfieldů s těžkým průmyslem na území obce a požadujeme, aby město jednalo s vlastníky těchto pozemků o zmírnění dopadů na zdraví obyvatel a ekologické zátěže, které jsou zcela prokazatelné.

Bohoslužba za zemřelého Aleše Chvojku
V listopadu 2018 nás navždy opustil náš člen ALEŠ CHVOJKA. Bohoslužba za Aleše proběhne v neděli 6. ledna 2019 v 9:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.

Veřejné projednání územního plánu
Přijďte tento čtvrtek 24. ledna 2019 od 17 hodin do kulturního domu na veřejné jednání o novém územním plánu Čelákovic. Budeme u toho.

Měření ovzduší začne v Čelákovicích díky kraji
Dnes jsme za petiční výbor předali další archy s podpisy zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje s požadavkem na iniciaci podání podnětu na přezkum integrovaného povolení podniku TOS-MET slévárna, a.s. Zároveň jsme poděkovali panu náměstkovi hejtmanky i pracovníkům ČHMÚ za dva sekvenční vzorkovače, které budou od 1.1.2019 po celý rok měřit prachové částice PM10, včetně benzo(a)pyrenu u MŠ Sluníčko v Čelákovicích. Hodnoty budou součástí informačního systému kvality ovzduší, ale součástí smogového varovneho regulačního systému nebudou, protože zveřejňování naměřených dat bude probíhat s asi měsíčním zpožděním. Identifikace zdrojů znečištění nebude bohužel na základě tohoto měření možná. Petr Petřík a Helena Babická

Hlasujte pro Alej roku 2018
Až do 4. ledna 2019 máte možnost podpořit svým hlasem v anketě o Alej roku 2018 stromořadí mezi Čelákovicemi a Mochovem, o které pečuje náš spolek. Kolem 40 stromků je připraveno dávat v budoucnu nejen ovoce, ale i stín kolemjdoucím. Přidat se můžete i k dalším akcím, které připravujeme ve spolupráci s pracovní skupinou pro životní prostředí. Hlasovat můžete zde.

Sázíme stromky pro potomky
Letos již počtvrté pořádáme sázení stromů v lokalitě Krátká Linva. Akce se koná v sobotu 10. 11. 2018 od 10:00. V aleji, která byla navržena za Alej roku 2018, budeme dosazovat 6 ovocných stromů a 13 dalších listnáčů. Letošní akci finančně podporuje Okrašlovací spolek čelákovický. Podrobnosti o výsadbách naleznete zde. V případě zájmu prosím kontaktujte V. Srba na srb.vaclav(at)seznam.cz.

Pojďte s námi za památnými stromy
V sobotu 3. listopadu 2018 nás provede člen spolku Ing. Petr Jiras po památných stromech v Brandýse nad Labem. Sraz je na parkovišti před brandýským zámkem v 9:00. Těšíme se na Vás!
-pepe-

Pozvánka na výstavu ke 120 letům vzniku Spolku
Obnovený Okrašlovací spolek čelákovický slaví letos 120 let svého vzniku. Svého času se jednalo o významnou součást kulturního a společenského života se stovkami členů.

Letos si členové toto ale i pětileté výročí obnovení spolku připomněli úklidovou akcí, sázením stromů, přednáškami a rádi by Vás také pozvali na výstavu, která se zaměřuje zejména činnost v posledních letech.

Ve spolupráci s pracovníky muzea se podařilo nashromáždit i zajímavé exponáty z doby ještě než spolek v 50. letech minulého století zanikl.

Výstava je realizována ve spolupráci s Městským muzeem v Čelákovicích a je ke shlédnutí od 26.10. do 23.11.2018 ve vstupní hale muzea (infocentrum).
-pepe-

Pozvánka na přednášku o smolaření
Oblastní muzeum Praha-východ, p. o. v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi Vás zve na přednášku člena Okrašlovacího spolku Ing. Petra Jirase o novodobém smolaření ve Středním Polabí. Přednáška se koná v muzeu v Arnoldinovském domu na Masarykově náměstí 97 ve čtvrtek 11. října od 18:00.

Beseda o cyklostezkách
V rámci oslav 120 let od založení Okrašlovacího spolku čelákovického jsme se rozhodli přivést ke společnému stolu lidi, kteří se ne vždy potkávají. Pojítkem jsou stromy, které náš Spolek navrhuje k ochraně za památné jako např. prastaré duby a jiné vysazujeme při polních cestách u Čelákovic. Právě po takových cestách a kolem stromů jezdíme na kolech. Neuvážené výstavby asfaltových cyklostezek mohou ale např. stromy poškodit. Naším cílem je citlivě skloubit cykloturistiku a přírodu ve volné krajině.
Pro tuto příležitost jsme ve spolupráci s MAS Střední Polabí zorganizovali besedu na středu 3. října od 17:00 na brandýském zámku, na kterou Vás co nejsrdečněji zveme. Blíže viz leták.
-pepe-

Poděkování za uklizené město
Velké poděkování všem, kteří se v sobotu 15. září 2018 připojili k mezinárodní akci Ukliďme svět a kterou jsme v našem městě organizovali již po desáté. Okolí Dělnických domků se začalo pod vedením A. Pencové uklízet v 9:00 hod a uklizené bylo přibližně za hodinu. V sadech 17. listopadu již touto dobou pilně uklízeli rybáři z MO Českého rybářského svazu v čele s P. Jindřichem a od 13:00 navázala naše skupinka. Úklidu se v těchto lokalitách zúčastnilo celkem 26 osob, z toho osm dětí. Vysbíralo se 13 pytlů odpadu, což je méně odpadků a výrazné zlepšení oproti minulému roku! Ani letos nebyla nouze o „poklady“. Mimo klasického odpadu typu papíry, plechovky, PET lahve a nespočet nedopalků putovaly do úklidových pytlů jedny dámské kalhotky, troje pečlivě složené závěsy, skleněný hrníček, sluneční brýle, torzo jízdního kola, zbytek dopravní značky, dvě pneumatiky (z toho jedna pro náklaďák), šála, kusy betonu a poklop od kanálu. První cenu jednoznačně vyhrává příručka o sexuálních chorobách elegantně pohozená ve křoví u autoopravny. Speciální poděkování náleží T. Janákovi, který ještě před zahájením úklidu odvezl zraněnou paní do nemocnice. O odvoz odpadu se postaraly Technické služby, kterým také děkujeme, zvlášť s přihlédnutím k tomu, že jsou na podzim svozové dny. Svoji práci také skvěle odvedli příslušníci Městské policie, kteří zlikvidovali použitou injekční stříkačku nalezenou v parku. Úklidu zdar a příští rok jdeme do toho znovu, za Čelákovice čistější!

Petr Petřík (Okrašlovací spolek čelákovický) a Andrea Pencová (Dělnické domky, z. s.)

Byli jsme na exkurzi na hůře
V sobotu 2. června proběhla další z přírodovědných procházek - tentokrát na Přerovskou hůru, kterou pořádala MAS Střední Polabí. Vedl ji náš člen Petr Petřík.

S peticí za kvalitní ovzduší jsme uspěli u vedení kraje
Jak víte, v březnu jsme petici s názvem Chceme čistý vzduch! zaslali na Krajský úřad Středočeského kraje. V petici 450 občanů mj. požaduje umístění měřicí stanice v Čelákovicích. E-petici je stále možno podepisovat i elektronicky: https://e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html. Zároveň proběhlo setkání zástupce petičního výboru P. Petříka s paní hejtmankou P. Jermanovou Pokornou, radním za životní prostředí M. Peterou a pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad naši výzvu vyslyšel, a navrhne Čelákovice za jedno z míst pro umístění mobilní měřicí stanice. Stanici bude spolufinancovat krajský úřad a Státní fond životního prostředí, který podmiňuje dotaci alespoň ročním provozem. Umístění stanice bude kraj konzultovat s Českým hydrometeorologickým ústavem a výsledky budou součástí Integrovaného systému kvality ovzduší. Budou se zaznamenávat tuhé znečišťující látky (jemný prach PM10) pro případné překročení jak ročního, tak denního imisní limitu a také budou touto stanicí měřeny hodnoty benzo(a)pyrenu. Je to velký úspěch nejen pro nás, ale i pro všechny občany Čelákovic. Vedení našeho kraje a také všem petentům patří proto za to velký dík.

Společně jsme oslavili Den Země
V pátek dopoledne 20. dubna 2018 jsme se zúčastnili Dne Země, který pořádal Městský dům dětí a mládeže. Sdíleli jsme místo spolu se Spolkem houbařů Čelákovice, který zastupoval Ing. Miroslav Rudolf. Největší zájem měly děti o šišky, které ochotně demonstrovali naši členové Petr Macháček a Vlasta Pěchnik. Návštěvníci našeho stanoviště si dále mohli prohlédnout výstavu o krajině, tištěného průvodce po stromech v Čelákovicích, pár fotek z ovocné aleje, kterou jsme vysadili, a dozvědět se něco z výročních zpráv našeho spolku, který letos slaví 120 let svého založení.

Nesouhlas s výstavbou asfaltové cyklostezky lemující břehy Labe - petice
Čelákovičtí rybáři uspořádali petici proti asfaltové cyklostezce, kterou lze elektronicky podepsat zde.
-pepe-

Čelákovice uvádějí: Ukliďme Česko!
Pátý ročník úklidu města se konal sobotu 7. dubna 2018. Děkujeme všem zúčastněným, hlavním organizátorům za podporu a Technickým službám a Městské policii za spolupráci. Více podrobností naleznete zde.

Čestné členství uděleno panu Jaroslavu Špačkovi
Je nám ctí oznámit, že v podvečer 5. března 2018 u příležitosti 120. výročí vzniku Okrašlovacího spolku čelákovického jeho předseda P. Fišera v doprovodu člena výboru P. Petříka předali plaketu čestného členství panu Jaroslavu Špačkovi, dlouholetému řediteli Městského muzea v Čelákovicích.

Pan Špaček se ve vztahu k našemu spolku zasloužil mj. o zachování archivních sbírek zachycujících historii okrašlovacího spolku a dále nám napomohl nashromáždit pro Archeologických ústav AV ČR cenné mapové údaje k připravovanému vyhlášení základů raně novověkého mostu u Lázní Toušeně za kulturní památku. Neopominutelné zásluhy p. Špačka pro město Čelákovice jsou dostatečně známy z jeho nominací na Výroční cenu města Čelákovice, kterou podpořily stovky lidí.

Schváleno! Seznamte se prosím s naší výroční zprávou za loňský rok
Na schůzi 21. 1. 2018 jsme schválili výroční zprávu za rok 2017, která je nyní v elektronické podobě k dispozici zde.

Pozvánka na křest knihy o rostlinách brandýského Polabí
Zveme Vás na křest knihy Rostliny brandýského Polabí. Knihu sepsal tým tří botaniků, z nichž jeden (RNDr. Petr Petřík, Ph.D.) je i členem našeho spolku. Křest současně s krátkými přednáškami autorů proběhne ve středu 17. ledna 2018 od 17:15 v brandýském muzeu. Jste srdečně zváni!

Zastupitelé rozhodli o kácení lip v Kollárově ulici
Zastupitelé na svém posledním zasedání 13. 12. 2017 nám pod vánoční stromeček nadělili nový chodník v Kollárově ulici, kvůli kterému se pokácí vzrostlé a krásné lípy. Dobře utajený bod jednání naší petice proti kácení se dostal na projednání až před druhou hodinou ranní. S petičním výborem se nikdo z města nebavil a naše argumentace nikoho nezajímala. Bili jsme se za více než 100 občanů, kteří nesouhlasili s postupem města, ale prohráli jsme s čistým svědomím, že jsme udělali maximum. Nezbývá než za náš spolek poděkovat za podporu a popřát krásné svátky vánoční všem lidem dobré vůle. Dva dny před koncem roku byly lípy pokáceny. Kdo by chtěl vědět víc, přečtěte si článek zde: http://celakovickeforum.cz/aktualne/jak-se-kacely-zdrave-lipy-kvuli-novemu-chodniku/

V říjnu a listopadu proběhly výsadby ovocných stromků a další úpravy
Odpoledne 28. října 2017 jsme vysadili další pět stromků na místě nové aleje mezi Mochovem a Čelákovicemi. I přes silný vichr, přišlo víc sazečů (včetně těch nejmenších) než bylo stromků. V neděli 19. listopadu 2017 jsme pak posekali a pohrabali trávu kolem stromků. Tu jsme pak použili jako mulč tak, aby nebránila zároveň přísunu vody ke kmínkům. Sebrali jsme i odpadky. Tímto jsme uzavřeli letošní práce na aleji. Všem zúčastněným děkujeme!

Seminář Výsadby zeleně v obcích i krajině
Dne 9. 11. 2017 se konal v brandýském zámku seminář Výsadby zeleně v obcích i krajině. Okrašlovací spolek čelákovický vyslal na tento seminář čtyři účastníky. Seminář byl zajímavý, zvláště pak jsme ocenili výklad práva k danému tématu a též velmi byl i vstup portálu https://na-ovoce.cz/web/.

Jejich bohaté praktické zkušenosti jsme uvítali i z toho důvodu, že se náš Spolek stará o alej ovocných stromů v lokalitě Dlouhá Linva v Čelákovicích.

Kraj neuznal naše odvolání proti kácení zdravých lip!
Krajský úřad středočeského kraje zamítnul naše odvolání proti rozhodnutí OŽP MěÚ Čelákovice z 5.9.2017 (č.j. MUC/02920/2017) pokácet 2 lípy v Kollárově ulici, ve kterém v souladu s §82 správního řádu uvádíme důvody, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem spatřujeme rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí, jež mu předcházelo.

1. OŽP předložil tzv. dendrologický posudek, který neobsahuje posouzení zdravotního stavu stromu (tj. vitalita a sadovnická hodnota podle metodiky AOPK) a není tedy podkladem pro vyhodnocení funkčního a estetického významu stromů podle § 8 odst. 1 ZOPK.

2. Co se týče vyhlašování památných stromů, orgán ochrany přírody neuvádí jasné důvody, proč nepovažuje stromy za mimořádně významné podle § 46 odst. 1 ZOPK.

3. Nejsou vůbec rozebrána ochranná opatření v případě stavby chodníku v případě lip u projektové dokumentace, takže není možné věrohodně doložit domněnku, že po provedení stavby již nebude možné ohrožení vyloučit a zajistit v okolí provozní bezpečnost. Navíc je možné minimalizovat poškození změnou projektové dokumentace.

4. Jedna lípa je vzdálena kořenovým náběhem od budovy asi 2,2 m a druhá asi 2,4 m, což považujeme za dostačující pro průchod osob vzhledem k tomu, že úsek není frekventován a ani po výstavbě podchodu nelze předpokládat vyšší pohyb osob. Srovnatelný a mnohem frekventovanější chodník např. na nedaleké Masarykově ulici má místy i 2 m. Podle ČSN 73 6110 a vyhlášky č. 398/2009, Sb. by šířka chodníku neměla na místní komunikaci se zástavbou klesnout pod 2,00 m (chodci mají mít možnost vyhnutí) a mají být dodrženy bezpečnostní odstupy. Tuto skutečnost OŽP ve svém rozhodnutí nebere v potaz.

5. Jak je obecně známo, kořeny lip jsou rozloženy do hloubky a nemůže být tedy pravdivé tvrzení OŽP, že se odstraní kořeny ve více než polovině průmětu koruny.

Žádné důvody k pokácení nevidíme. Podle ZOPK by to musel být např. nevyhovující zdravotní stav stromů jako rizikové kácení, ale posudek není k dispozici. Dali jsme tip na ochranná opatření, které se dějí v moderních městech, ale tato nebyla v rozhodnutí OŽP zohledněna.

Nedomníváme se, že byla naplněna podstata § 8 odst. 1 ZOPK, protože nebyla snaha o změnu projektu a nebyl dostatečně projednán náš návrh. Nebyl zhodnocen ani funkční ani estetický stav dřevin, pouze deklarována jasná kolize se stavbou bez snahy stromy ochránit.

OŽP na jedné straně prosazuje stavbu evidentně poškozující stromy a na druhé straně má obavu o jejich zdravotní stav při realizaci této stavby. Považujeme tedy jednání OŽP za účelové a nehájící zájmy ochrany přírody, ale stavební zájmy Města Čelákovice a žádáme zrušení rozhodnutí.

Stromky pro potomky III
Letos již potřetí máte možnost vysadit si v lokalitě Dlouhá Linva, východně od našeho města, ovocné stromy pro své potomky, či sobě jen tak pro radost. Výsadbu si tradičně hradí každý sám. Informace o uplynulých výsadbách naleznete na našich stránkách v sekci Sázíme stromy. Zájemci o výsadbu prosím kontaktujte V. Srba na Srb.Vaclav(at)seznam.cz. Sázení proběhne v sobotu 28. října na místě výsadeb.

PETICE
Podepište PETICI "CHCEME ČISTÝ VZDUCH!"

Máme kolem 500 podpisů. Ponechali jsme podpisové místo v Galerii U Radnice a Bydlení a domov – Náměstí 5. května 1. a založili e-petici

Okolo stromků posekáno!
V neděli 27. srpna 2017 jsme v počtu šesti účastníků posekali zarostlé plochy kolem ovocných stromků vysazených mezi Mochovem a Čelákovicemi v letech 2015-2016. Kupky necháme k zetlení a později rozházíme jako hnojivo ke stromkům. Na akci se aktivně podíleli členové Okrašlovacího spolku čelákovického: Petr Jiras, Petr Macháček, Jiří Paldus, Petr Petřík a dále se zúčastnili Stanislav Dunaj a Václav Srb, který zajistil i další potřebné věci. Za zapůjčení křovinořezu děkujeme Mirku Iglovi a všem zúčastněným patří dík za zkrášlení prostředí.

Duby u Labe prohlášeny památnými
Na návrh člena Okrašlovacího spolku čelákovického byly zdejším úřadem po více než půl roce tři staleté duby mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi prohlášeny za památné. Návrh podpořila i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Bohužel došlo při stavbě cyklostezky k poškození jejich kořenů a případ nyní prošetřuje Česká inspekce životního prostředí.

Přednáška o významných stromech okolí Čelákovic
Zveme Vás srdečně na přednášku našeho člena Ing. Petra Jirase v úterý 18. 7. 2017 od 18:00 v RC Routa (Sedláčkova 107).

Proběhla procházka za stromy i pro děti
Ve spolupráci s Mateřským centrem Čelákovice a Rodinným centrem Routa vedli členové spolku Petr Jiras, Jan Stránský a Petr Macháček komentovanou procházku s překvapením - stromy a keře Čelákovic. Konala se 10. června 2017 a byla zaměřena na poznávání zajímavých rostlin, které rostou v našem městě. Procházka byla s odborným výkladem pro všechny věkové kategorie. Na děti čekaly pohádkové postavy a zúčastnilo se kolem 40 lidí.

Beseda s právníkem z Oživení
Ve středu 14. června 2017 od 17 hodin proběhla v klubovně TJ Spartak beseda s právníkem ze sdružení Oživení Markem Zelenkou a Oldřichem Kužílkem, autorem zákona o sovobdném přístupu k informacím. Téma besedy bylo korupce a osobní odpovědnost za škody způsobené městu. Za náš spolek se účastnil Petr Macháček a shrnutí besedy je uvedeno na stránkách M. Igla zde.

STANOVISKO VÝBORU K POŠKOZENÍ STROMŮ PŘI STAVBĚ CYKLOSTEZKY
Při stavbě cyklostezky mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi byly poškozeny kořeny desítek vzrostlých stromů. Některé zásah pravděpodobně nepřežijí. Při stavebních pracích na cyklostezce došlo k odkrytí půdy do hloubky až asi 30 cm často zasahující bezprostředně ke kmenům stromů a uříznutí nosných kořenů i několik desítek centimetrů širokých. Postup stavebních prací naprosto nerespektuje ČSN 83 9061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích) a rozhodnutí MěÚ Brandýs n. L. z 8. 8. 2011, tj. že při realizaci výkopových prací u cyklostezky nesmí dojít k poškození kořenových náběhů dřevin a při výskytu budou výkopové práce vedeny ručně. Na možnost poškození kořenů jsme jako spolek upozorňovali v odvolání ze dne 30. 1. 2017 na OŽP v Brandýse n. L. a Krajský úřad středočeského kraje řízení zastavil. Přesto stavební práce pokračují dál.

Bohužel se zásah týká i tří dubů letních, které jsme navrhly za památné 5. 12. 2016 na Odbor životního prostředí Čelákovice, který dosud nezahájil správní řízení na jejich vyhlášení. Prostřední dub byl poškozen radlicí bagru natolik, že to výrazně sníží jeho vitalitu a zřejmě uhyne. Dále byly dotčeny stavbou i dva z velikých topolů. Nejhůře byly postiženy jasany (mají zde hodně kořenů v nízké vrstvě). Všechna poškození se snažil někdo zakrýt barvou nebo zaházet zeminou (viz obrázky).

Důvodně se domníváme, že tento zásah bude mít negativní vliv na většinu stromů kolem cyklostezky a v případě zalití asfaltem nebude možná regenerace jejich kořenové soustavy. Již 7. 4. 2017 jsme z tohoto důvodu žádali o okamžité přerušení prací a jménem spolku podali podnět na ČIŽP a PČR kvůli porušení zákona a ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Požadujeme odborné ošetření všech poškozených stromů a úpravu trasy cyklostezky v jejich blízkosti tak, aby respektovala ČSN 83 9061. Dále požadujeme změnu asfaltového povrchu. Na možnost porušení zákona o ochraně přírody a krajiny jsme soustavně upozorňovali, ale nebyl na ně brán zřetel. Veškerá zodpovědnost tedy spadá na Krajský úřad Středočeského kraje, který je zadavatelem a investorem tohoto projektu.

Nabízíme do budoucna odbornou konzultaci při realizaci cyklostezek s ohledem na vzrostlou zeleň a krajinu, ale odmítáme nést zodpovědnost za špatná rozhodnutí, která vznikají opomenutím odborného názoru nebo nezapojením veřejnosti. Vyzýváme také další spolky, aby se aktivně zajímaly o projekty podobného typu ve svém okolí.

Členové výboru Okrašlovacího spolku čelákovického

Ukliďme Česko i v Čelákovicích - 8. dubna
Uklízejte s námi na již tradiční akci (letos pátý ročník) v sobotu 8. dubna. Dva spolky – Dělnické domky a Okrašlovací spolek čelákovický se připojí k celonárodní úklidové akci pod názvem Ukliďme Česko. Sraz dobrovolníků je od 10:00 na vlakové zastávce Čelákovice – Jiřina. Plánujeme dvě pracovní čety - jedna bude uklízet v kolonce a postupovat směrem ke školce Přístavní, druhá se vrhne na Sady 17. listopadu. Když se vše stihne, budeme po skončení akce opékat na zahradě. Úklidové pomůcky zajistíme, dobrovolníky vítáme.

Výroční zpráva za rok 2016 je na světě!
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Zveme na přednášku do Poděbrad
Polabské muzeum v Poděbradech Vás zve na přednášku Petra Petříka a Petra Jirase - Flóra středního Polabí: Zajímavé rostliny a památné stromy Čelákovicka. Přednáška bude ve čtvrtek 23. února 2017, v 17:30, v Polabském muzeu Poděbrady, Palackého 68 a pozvánku naleznete zde.

Proběhla beseda o kvalitě ovzduší
Na diskusním večeru v pondělí 28. listopadu v Irish Music Baru zazněly tyto přednášky o měření ovzduší, které proběhlo v roce 2015 v Čelákovicích:

RNDr. J. Hovorka, Ph.D. a kol. (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Znečištění ovzduší atmosférickým aerosolem v Čelákovicích: rozdíly mezi místy a během procházek v centru města

Doc. M. Vojtíšek, M.S., Ph.D. (Strojní fakulta ČVUT): Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší v Čelákovicích

Ing. J. Ondráček, Ph.D. a kol. (Ústav chemických procesů AV ČR): Charakterizace aerosolu ve vnitřním a vnějším prostředí školky v Čelákovicích


Naši činnost podpořila Nadace VIA z Rychlých grantů v rámci projektu „Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích“. Měření bylo financováno z projektu CENATOX (GA ČR), EU Life+ projektu MEDETOX a EU projektu HEXACOMM EU. Beseda proběhla pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. N. Novákové a za aktivní účasti radního Středočeského kraje RNDr. I. Šance, CSc. Besedu moderoval RNDr. P. Petřík, Ph.D. Ze zastupitelů Čelákovic byl přítomen T. Janák. Starosta a místostarosta II se omluvili.

Otužování na Grádu
Po roce se opět scházíme, abychom připomněli památku zaniklých písečných lázní. Pozvánku najdete na domovské stránce.

Závěry z besedy o ovzduší...
...naleznete zde

Výstava a přednášky o stromech
Ve dnech 10. až 24. října proběhne fotografická výstava Pozoruhodné stromy Čelákovic v prostorách Galerie v Altánu ve Vašátkově ulici 818. Své fotografie zde vystaví naši členové Helena Babická, Petr Jiras a Petr Petřík.

Doprovodný program výstavy:

10. října v 16.00 hod. vernisáž výstavy s přednáškou o významu stromů; promítání filmu Čelákovice - město stromů

16. října v 14.00 hod. komentovaná vycházka s přáteli stromů (od Galerie v Altánu)

20. října v 16.00 hod. slavnostní vyhlášení vítěze soutěže O nejkrásnější okno, balkon a zahrádku; promítání filmu Rok v polabském lužním lese

24. října v 16.00 hod. ukončení výstavy s přednáškou o památných stromech Čelákovic; promítání filmu Za poklady Středního Polabí

Dokumentární filmy poskytl Petr Babický, StudioNest. Na akci přispělo Město Čelákovice.

Vstupné na akce je dobrovolné a všichni přátelé stromů a rostlin jsou srdečně zváni!

Kontrolujeme, co dýcháme!
Právní kancelář Frank Bold, se kterou spolupracujeme, zpracovala formulář, který slouží jako podnět pro prošetření překročení emisních limitů.

13. 11. 2016 – Vycházka za smolnými borovicemi
Chystáme další, v pořadí již čtvrtou vycházku, tentokrát pro náročné, a to za smolnými borovicemi. Sraz je 13. 11. v 10:00 u lávky přes Labe v Čelákovicích. Půjdeme asi 10 km! Vycházka nás provede borovými lesy v okolí sousoší sv. Václava, kde mimo jiné navštívíme i borovice, které sloužily za II. světové války k odběru pryskyřice pro válečné účely.

Tuto sobotu dosazujeme stromky v ovocné aleji!
Jak jsme již avizovali v záříjovém Zpravodaji města, chceme dosazovat stromky v ovocné aleji mezi Mochovem a Čelákovicemi na místa, kde se ty z loňského roku neujaly. Akce proběhne v sobotu 29. října od 11:00 do 15:00. Zájemci hlaste se na okraslovaci.spolek.celakovicky(at)gmail.com.

Přijďte na besedu o ovzduší!
V poslední době se pozornost médií opět bohužel upírá do Čelákovic. Říkáme bohužel, protože se jednalo o starý problém se znečištěným vzduchem. Náš spolek k tomu vydal tiskovou zprávu. Proběhlo zde několik měření, jednalo se ze znečišťovateli, ale výsledky zůstaly na půli cesty. Potřebujeme fungující poradní orgán města k problémům životního prostředí a dlouhodobá měření nebo budeme čekat, že se vše samo vyřeší? I o tom budeme mluvit v úterý 19. 7. v Irish Music Pubu od 18:00. Tak přijďte.

Jak jsme sázeli stromy na hřišti
Okrašlovací spolek čelákovický a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice zorganizovali 26. května na dětském hřišti v ulici Na Stráni vysazení jeřábu muku a platanu. Výsadbou tak pomohli kamarádovi Tondovi Branišovi, který je od loňského roku trvale upoután na invalidní vozík. Jeho rodičům Odbor životního prostředí uložil náhradní výsadbu kvůli pokácenému stromu, který musel ustoupit novému bezbariérovému přístupu do domu. Jeřáb muk daroval přítel stromů, který nechce být jmenován a svojí pomocí přispěli zahradník Ing. Zdeněk Červinka jun. a zastupitel p. Milan Tichý. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem Ing. P. Bambase, ředitele Čelákovické sportovní, která má hřiště ve správě. Výsadeb se aktivně zúčastnily děti ze 4. D ZŠ J. A. Komenského pod vedením pana učitele PhDr. M. Rychetského. Členové okrašlovacího spolku budou ve spolupráci s rodiči Tondy strom zalévat. Všem pomocníkům děkujeme a přejme si, aby si v jejich stínu už brzy mohly hrát děti.

Prohlášení k medializované havárii v podniku TOS-MET slévárna, a. s.
Okrašlovací spolek čelákovický se o problematiku kvality ovzduší a jeho vlivu na lidské zdraví zajímá trvale. Vstupuje do správních řízení, spolupracuje při dílčích měřeních a organizuje besedy na toto téma.

Vítáme kroky vedení města, které, doufejme, povedou k řádnému prošetření nedávno medializované havárie v podniku TOS-MET slévárna, a.s. dávané do přímé souvislosti s poškozením majetku obyvatel Čelákovic spadem popílku. Dokladované a trvalé poškození majetku obyvatel je logicky i ve vztahu s dopady na jejich zdraví. V podobných situacích se průmyslové podniky obvykle plně přihlásí ke společenské odpovědnosti a zahájí komunikaci s poškozenými. Zároveň znečišťovatel nastaví taková opatření, která zabrání dalším haváriím. Věříme, že se tak stane i v tomto případě.

V této souvislosti opět navrhujeme, aby město zajistilo skutečně nezávislé, dlouhodobé a online přístupné měření kvality ovzduší včetně včasného varování obyvatel a škol přes informační systém města o případném zhoršení situace.

Členové výboru spolku

Sháníme podporu na měřicí zařízení kvality ovzduší!
Znalost zatížení ovzduší v našem městě je klíčová, přičemž je nutné provádět měření dlouhodobě a s okamžitými výstupy pro veřejnost. Proto usilujeme s odborníky o pořízení a instalaci měřicího přístroje GRIMM Mini Wide Range Aerosol Spectrometer, Model 1371. Toto zařízení pracuje na kombinaci elektrometrie a spektrometrie umožňuje měření v rozsahu 10 nm až 25 μm rozdělených do 40 velikostních kanálů. Zařízení umožňuje komunikaci a zobrazení výsledků pomocí napojení na PC, tablet, či mobil. Pořizovací cena je 965 580 Kč. Budeme vděční za jakoukoli formu spolupráce a podpory.

Fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích“
Po delší době jsme se rozhodli vrátit se k soutěži, kterou pravidelně vyhlašovali před válkou členové okrašlovacího spolku. Na naši e-mailovou adresu zasílejte do konce srpna tohoto roku jednu aktuální fotografii v kategorii Balkon, Okno a Zahrada dle názvu soutěže (musí být pořízeny na Vašem majetku a nemusíte zasílat fotku do všech kategorií). Porota vybere v každé kategorii tři nejzajímavější fotografie pořízených majiteli rozkvetlých oken, balkonů a zahrádek, kteří zároveň obdrží věcné ceny.

Uklízeli jsme město
V sobotu 16. dubna od 9:00 do 12:00 uklízelo 14 lidí v okolí Dělnických domků, MŠ v Přístavní ulici a v Sadech 17. listopadu v Čelákovicích. Akce se zúčastnili členové spolku Dělnické domky, Okrašlovacího spolku čelákovického a další příznivci. Výsledkem bylo asi 20 více či méně naplněných pytlů, což obnáší asi 300 kg směsného odpadu včetně asi 50 kg tříděného kovu a skla. Děkujeme Technickým službám města Čelákovice a Českému svazu ochránců přírody za podporu.

Zveme na přednášku!
Zajímavé stromy a rostliny Čelákovicka

Výroční zpráva za rok 2015
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Okrašlovací spolek čelákovický byl oceněn hejtmanem a předsedou ČSOP
Spolku se dostalo čestného uznání za pořádání akcí Ukliďme svět!, protože tím přispěl k vítězství Středočeského kraje v kategorii Kraj, který prokoukl.

Nesouhlasíme s dalším oddalováním výměny filtrů na slévárně
Ve správním řízení o vydání 8. změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s. nesouhlasíme s opětovným prodloužením termínu náhrady zbývajících mokrých odlučovačů. Důvodem našeho nesouhlasu je blízká obytná zástavba (cca 200 m) a v důsledku provozu předmětného zařízení znečištění životního prostředí přesahující standardy kvality životního prostředí.

Procházka po stromech - II
Druhý díl úspěšné procházky po čelákovických stromech nás zavede do Jiřiny – tedy do části východně od železniční dráhy. Sraz bude v neděli 18. října v 13:00 u parku na rohu Sedláčkovy a Jiřinské ulice. Exkurzi zakončíme u Husova sboru, kde se bude od 15,30 sázet strom u Husova kamene.

Uklízíme město
Náš spolek pořádá se Spolkem Dělnické domky společnou úklidovou akci. Zaměříme se na prostory kolem bývalých kovohutí, park u železnice a přilehlé uličky. Úklidové pomůcky zajištěny od ČSOP v rámci akce Ukliďme svět. Sraz je v neděli 18. října v 10:00 na zastávce ČD Čelákovice-Jiřina. Na malé i velké čekají malé odměny.

Výzva pro milovníky stromů
Vážení spoluobčané,
po neúspěšném vyjednávání s městem Čelákovice, reprezentovaného panem starostou a odborem životního prostředí, o sponzorované výsadbě zeleně se obracíme na Vás.

Hledáme vhodné, veřejně přístupné soukromé pozemky s možností výsadby stromů. Máme nabídku od sponzorů na výsadby, které by se uskutečnily prostřednictvím okrašlovacího spolku.

Pokud jste tedy majitelem pozemku, měli byste o vysazení stromu (ů) zájem, a převzali nad ním záštitu (péči), tak bychom ve spolupráci s Vámi navrhli vhodný druh dřeviny, strom zajistili a vysadili. Neváhejte se proto na nás obrátit na okraslovaci.spolek.celakovicky(at)gmail.com.

Procházka za čelákovickými stromy se povedla!
Ve čtvrtek 4. června proběhla exkurze pro všechny milovníky stromů po čelákovických velikánech i exotických dřevinách, stromech bývalých i současných v našem městě. Sešlo se nás celkem dvanáct a po dvou hodinách jsme společně došli až ke starým vrbám u náhonu. Na všechny čekal malý dárek v podobě brožury o stromech, kterou jsme vydali loňský rok. Akci jsme pořádali v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Děkujeme účastníkům za zájem a už nyní můžeme slíbit, že akce se bude pro velký zájem opakovat.

V sobotu 18.4. uklízíme park
V sobotu 18. 4. se můžete s naším spolkem zapojit do celostátní kampaně „Ukliďme Česko“ , a přidat se tak k úklidům po celé republice i část Čelákovic. Kde? Uklízet se bude městský park Sady 17. listopadu a jeho nejbližší okolí.

Bude prováděn oddělený sběr neznečištěného plastu, čistého skla, směsného odpadu a barevných kovů. Začátek je v 9:00 sraz u Kulturního domu. Akce potrvá cca 1 hodinu.

Od Technických služeb uvítáme výpomoc v podobě 20 ks rukavic a 20 ks pytlů, ale raději si přineste vlastní, kdyby na někoho nevyzbylo. Vhodná je pevná obuv s tvrdými podrážkami.

Popis stavu je k nahlédnutí na http://lepsimisto.cz/tip/znecisteny-potok a přesný popis akce můžete najít zde http://www.uklidmecesko.cz/map/

Pojďte s námi hledat smolné borovice
Členové spolku P. Jiras a P. Petřík se vydali hledat borovice, které byly dříve využívány pro produkci pryskyřice. Ta byla jímána do keramických nebo skleněných nádob, jejichž zbytky se po lese ještě povalují. Pryskyřice byla využívána průmyslově. Borovic bylo podle pamětníků po okolí více (údajně stovky), ale postupně byly vykáceny. Zatím víme o dvou a jednu jsme navrhli za památný strom. Kdo ví o dalších?

Výroční zpráva za rok 2014
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Záznam besedy o ovzduší v Čelákovicích
Záznam diskusního večera s názvem: "Znečištění ovzduší v Čelákovicích, jeho původ a toxicita", který proběhl Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 17. hodin v městském muzeu, můžete shlédnout zde.

Průvodce po stromech
Na našich webových stránkách si už nyní můžete stáhnout už dříve oznámenou brožurku Průvodce po stromech ve městě Čelákovice a to ve formátu pdf.

Vyjádření k žádosti o vydání změny integrovaného povolení TOS-MET
21. října 2014: Zaslali jsme na Krajský úřad Středočeského kraje naše Vyjádření k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 7. změny integrovaného povolení (IP) pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s.


Copyright © Okrašlovací spolek čelákovický (obsah)2014 - 2019a Martin Šanda 2014 (web)   X