Okrašlovací spolek čelákovický

Okrašlovací spolek čelákovický

Kdo jsme

Jsme nadšenci, co mají rádi přírodu a chtějí pro ni i něco udělat. Nejvíc toho můžeme změnit v našem městě, kde bydlíme, a proto našimi cíli jsou zkvalitnění života v Čelákovicích, a to zejména v oblastech kvality ovzduší, veřejné zeleně, dopravy a zlepšení fungování občanské společnosti.

Chceme více informací o stavu životního prostředí. Jme členy Místní akční skupiny Střední Polabí, která ma za cíl partnertví v komunitně vedeném rozvoji. Spolupracujeme při tom s Arnikou, Českou inspekcí životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českým svazem ochránců přírody. Na různých akcích spolupracujeme se spolky Sázíme stromy, Herpeta a Dělnické domky.

Chceme otevřenou státní správu občanům. Spolupracujeme proto s Transparency International, Oživení a Právní poradnou Svazu měst a obcí ČR.

Nadace VIA podpořila náš projekt "Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích" z programu "Města z jiného těsta – Rychlé granty". Díky nadaci VIA jsme vydali informační brožuru o ovzduší pro občany Čelákovic.

Nadace VIA

Pozvánka

Co děláme1.5 kB
letak-ovzdusi-2016.compressed.pdfPDF
letak-ovzdusi-2016.compressed.pdf
6.6 MB
vyrocni-zprava-2015.pdfPDF
vyrocni-zprava-2015.pdf
3.1 MB
vyrocni-zprava-2016.pdfPDF
vyrocni-zprava-2016.pdf
3.3 MB
zavery-beseda.pdfPDF
zavery-beseda.pdf
139.3 kB

aktuálně

Ukliďme Česko i v Čelákovicích - 8. dubna
Uklízejte s námi na již tradiční akci (letos pátý ročník) v sobotu 8. dubna. Dva spolky – Dělnické domky a Okrašlovací spolek čelákovický se připojí k celonárodní úklidové akci pod názvem Ukliďme Česko. Sraz dobrovolníků je od 10:00 na vlakové zastávce Čelákovice – Jiřina. Plánujeme dvě pracovní čety - jedna bude uklízet v kolonce a postupovat směrem ke školce Přístavní, druhá se vrhne na Sady 17. listopadu. Když se vše stihne, budeme po skončení akce opékat na zahradě. Úklidové pomůcky zajistíme, dobrovolníky vítáme.

Výroční zpráva za rok 2016 je na světě!
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Zveme na přednášku do Poděbrad
Polabské muzeum v Poděbradech Vás zve na přednášku Petra Petříka a Petra Jirase - Flóra středního Polabí: Zajímavé rostliny a památné stromy Čelákovicka. Přednáška bude ve čtvrtek 23. února 2017, v 17:30, v Polabském muzeu Poděbrady, Palackého 68 a pozvánku naleznete zde.

PETICE
Podepište PETICI "CHCEME ČISTÝ VZDUCH!"

Podpisová místa jsou zde: Veterina MVDr. Svobodová – Masarykova 323/42, NEPA Čelákovice – Masarykova 23, Průmyslové zboží–Uhlíř – Masarykova 216/27, Optika Visus – Masarykova 216, Chovatelské potřeby Hobbypet – Masarykova 690/7, Lékárna Erica – Masarykova 93/1, MC ROUTA – Sedláčkova 107, Tabák–Kuklová – Sedláčkova 14/1, Restaurace Stolovna – Sedláčkova 108, Babiččina Plotýnka – Kostelní 43/6, Galerie U Radnice a Bydlení a domov – Náměstí 5. května 1 a Irish Music Pub – Rybářská 154/19. Díky vstřícnosti paní ředitelky Gymnázia Čelákovice je možno podepisovat také v přízemí školy (J. A. Komenského 414) nebo v CMC každý pracovní den od 8 do 16 hodin.

Proběhla beseda o kvalitě ovzduší
Na diskusním večeru v pondělí 28. listopadu v Irish Music Baru zazněly tyto přednášky o měření ovzduší, které proběhlo v roce 2015 v Čelákovicích:

RNDr. J. Hovorka, Ph.D. a kol. (Ústav pro životní prostředí PřF UK): Znečištění ovzduší atmosférickým aerosolem v Čelákovicích: rozdíly mezi místy a během procházek v centru města

Doc. M. Vojtíšek, M.S., Ph.D. (Strojní fakulta ČVUT): Příspěvek dopravy ke znečištění ovzduší v Čelákovicích

Ing. J. Ondráček, Ph.D. a kol. (Ústav chemických procesů AV ČR): Charakterizace aerosolu ve vnitřním a vnějším prostředí školky v Čelákovicích


Naši činnost podpořila Nadace VIA z Rychlých grantů v rámci projektu „Občané pro lepší ovzduší v Čelákovicích“. Měření bylo financováno z projektu CENATOX (GA ČR), EU Life+ projektu MEDETOX a EU projektu HEXACOMM EU. Beseda proběhla pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. N. Novákové a za aktivní účasti radního Středočeského kraje RNDr. I. Šance, CSc. Besedu moderoval RNDr. P. Petřík, Ph.D. Ze zastupitelů Čelákovic byl přítomen T. Janák. Starosta a místostarosta II se omluvili.

Otužování na Grádu
Po roce se opět scházíme, abychom připomněli památku zaniklých písečných lázní. Pozvánku najdete na domovské stránce.

Závěry z besedy o ovzduší...
...naleznete zde

Výstava a přednášky o stromech
Ve dnech 10. až 24. října proběhne fotografická výstava Pozoruhodné stromy Čelákovic v prostorách Galerie v Altánu ve Vašátkově ulici 818. Své fotografie zde vystaví naši členové Helena Babická, Petr Jiras a Petr Petřík.

Doprovodný program výstavy:

10. října v 16.00 hod. vernisáž výstavy s přednáškou o významu stromů; promítání filmu Čelákovice - město stromů

16. října v 14.00 hod. komentovaná vycházka s přáteli stromů (od Galerie v Altánu)

20. října v 16.00 hod. slavnostní vyhlášení vítěze soutěže O nejkrásnější okno, balkon a zahrádku; promítání filmu Rok v polabském lužním lese

24. října v 16.00 hod. ukončení výstavy s přednáškou o památných stromech Čelákovic; promítání filmu Za poklady Středního Polabí

Dokumentární filmy poskytl Petr Babický, StudioNest. Na akci přispělo Město Čelákovice.

Vstupné na akce je dobrovolné a všichni přátelé stromů a rostlin jsou srdečně zváni!

Kontrolujeme, co dýcháme!
Právní kancelář Frank Bold, se kterou spolupracujeme, zpracovala formulář, který slouží jako podnět pro prošetření překročení emisních limitů.

13. 11. 2016 – Vycházka za smolnými borovicemi
Chystáme další, v pořadí již čtvrtou vycházku, tentokrát pro náročné, a to za smolnými borovicemi. Sraz je 13. 11. v 10:00 u lávky přes Labe v Čelákovicích. Půjdeme asi 10 km! Vycházka nás provede borovými lesy v okolí sousoší sv. Václava, kde mimo jiné navštívíme i borovice, které sloužily za II. světové války k odběru pryskyřice pro válečné účely.

Tuto sobotu dosazujeme stromky v ovocné aleji!
Jak jsme již avizovali v záříjovém Zpravodaji města, chceme dosazovat stromky v ovocné aleji mezi Mochovem a Čelákovicemi na místa, kde se ty z loňského roku neujaly. Akce proběhne v sobotu 29. října od 11:00 do 15:00. Zájemci hlaste se na okraslovaci.spolek.celakovicky(at)gmail.com.

Přijďte na besedu o ovzduší!
V poslední době se pozornost médií opět bohužel upírá do Čelákovic. Říkáme bohužel, protože se jednalo o starý problém se znečištěným vzduchem. Náš spolek k tomu vydal tiskovou zprávu. Proběhlo zde několik měření, jednalo se ze znečišťovateli, ale výsledky zůstaly na půli cesty. Potřebujeme fungující poradní orgán města k problémům životního prostředí a dlouhodobá měření nebo budeme čekat, že se vše samo vyřeší? I o tom budeme mluvit v úterý 19. 7. v Irish Music Pubu od 18:00. Tak přijďte.

Jak jsme sázeli stromy na hřišti
Okrašlovací spolek čelákovický a Městský dům dětí a mládeže Čelákovice zorganizovali 26. května na dětském hřišti v ulici Na Stráni vysazení jeřábu muku a platanu. Výsadbou tak pomohli kamarádovi Tondovi Branišovi, který je od loňského roku trvale upoután na invalidní vozík. Jeho rodičům Odbor životního prostředí uložil náhradní výsadbu kvůli pokácenému stromu, který musel ustoupit novému bezbariérovému přístupu do domu. Jeřáb muk daroval přítel stromů, který nechce být jmenován a svojí pomocí přispěli zahradník Ing. Zdeněk Červinka jun. a zastupitel p. Milan Tichý. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem Ing. P. Bambase, ředitele Čelákovické sportovní, která má hřiště ve správě. Výsadeb se aktivně zúčastnily děti ze 4. D ZŠ J. A. Komenského pod vedením pana učitele PhDr. M. Rychetského. Členové okrašlovacího spolku budou ve spolupráci s rodiči Tondy strom zalévat. Všem pomocníkům děkujeme a přejme si, aby si v jejich stínu už brzy mohly hrát děti.

Prohlášení k medializované havárii v podniku TOS-MET slévárna, a. s.
Okrašlovací spolek čelákovický se o problematiku kvality ovzduší a jeho vlivu na lidské zdraví zajímá trvale. Vstupuje do správních řízení, spolupracuje při dílčích měřeních a organizuje besedy na toto téma.

Vítáme kroky vedení města, které, doufejme, povedou k řádnému prošetření nedávno medializované havárie v podniku TOS-MET slévárna, a.s. dávané do přímé souvislosti s poškozením majetku obyvatel Čelákovic spadem popílku. Dokladované a trvalé poškození majetku obyvatel je logicky i ve vztahu s dopady na jejich zdraví. V podobných situacích se průmyslové podniky obvykle plně přihlásí ke společenské odpovědnosti a zahájí komunikaci s poškozenými. Zároveň znečišťovatel nastaví taková opatření, která zabrání dalším haváriím. Věříme, že se tak stane i v tomto případě.

V této souvislosti opět navrhujeme, aby město zajistilo skutečně nezávislé, dlouhodobé a online přístupné měření kvality ovzduší včetně včasného varování obyvatel a škol přes informační systém města o případném zhoršení situace.

Členové výboru spolku

Sháníme podporu na měřicí zařízení kvality ovzduší!
Znalost zatížení ovzduší v našem městě je klíčová, přičemž je nutné provádět měření dlouhodobě a s okamžitými výstupy pro veřejnost. Proto usilujeme s odborníky o pořízení a instalaci měřicího přístroje GRIMM Mini Wide Range Aerosol Spectrometer, Model 1371. Toto zařízení pracuje na kombinaci elektrometrie a spektrometrie umožňuje měření v rozsahu 10 nm až 25 μm rozdělených do 40 velikostních kanálů. Zařízení umožňuje komunikaci a zobrazení výsledků pomocí napojení na PC, tablet, či mobil. Pořizovací cena je 965 580 Kč. Budeme vděční za jakoukoli formu spolupráce a podpory.

Fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích“
Po delší době jsme se rozhodli vrátit se k soutěži, kterou pravidelně vyhlašovali před válkou členové okrašlovacího spolku. Na naši e-mailovou adresu zasílejte do konce srpna tohoto roku jednu aktuální fotografii v kategorii Balkon, Okno a Zahrada dle názvu soutěže (musí být pořízeny na Vašem majetku a nemusíte zasílat fotku do všech kategorií). Porota vybere v každé kategorii tři nejzajímavější fotografie pořízených majiteli rozkvetlých oken, balkonů a zahrádek, kteří zároveň obdrží věcné ceny.

Uklízeli jsme město
V sobotu 16. dubna od 9:00 do 12:00 uklízelo 14 lidí v okolí Dělnických domků, MŠ v Přístavní ulici a v Sadech 17. listopadu v Čelákovicích. Akce se zúčastnili členové spolku Dělnické domky, Okrašlovacího spolku čelákovického a další příznivci. Výsledkem bylo asi 20 více či méně naplněných pytlů, což obnáší asi 300 kg směsného odpadu včetně asi 50 kg tříděného kovu a skla. Děkujeme Technickým službám města Čelákovice a Českému svazu ochránců přírody za podporu.

Zveme na přednášku!
Zajímavé stromy a rostliny Čelákovicka

Výroční zpráva za rok 2015
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Okrašlovací spolek čelákovický byl oceněn hejtmanem a předsedou ČSOP
Spolku se dostalo čestného uznání za pořádání akcí Ukliďme svět!, protože tím přispěl k vítězství Středočeského kraje v kategorii Kraj, který prokoukl.

Nesouhlasíme s dalším oddalováním výměny filtrů na slévárně
Ve správním řízení o vydání 8. změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s. nesouhlasíme s opětovným prodloužením termínu náhrady zbývajících mokrých odlučovačů. Důvodem našeho nesouhlasu je blízká obytná zástavba (cca 200 m) a v důsledku provozu předmětného zařízení znečištění životního prostředí přesahující standardy kvality životního prostředí.

Procházka po stromech - II
Druhý díl úspěšné procházky po čelákovických stromech nás zavede do Jiřiny – tedy do části východně od železniční dráhy. Sraz bude v neděli 18. října v 13:00 u parku na rohu Sedláčkovy a Jiřinské ulice. Exkurzi zakončíme u Husova sboru, kde se bude od 15,30 sázet strom u Husova kamene.

Uklízíme město
Náš spolek pořádá se Spolkem Dělnické domky společnou úklidovou akci. Zaměříme se na prostory kolem bývalých kovohutí, park u železnice a přilehlé uličky. Úklidové pomůcky zajištěny od ČSOP v rámci akce Ukliďme svět. Sraz je v neděli 18. října v 10:00 na zastávce ČD Čelákovice-Jiřina. Na malé i velké čekají malé odměny.

Výzva pro milovníky stromů
Vážení spoluobčané,
po neúspěšném vyjednávání s městem Čelákovice, reprezentovaného panem starostou a odborem životního prostředí, o sponzorované výsadbě zeleně se obracíme na Vás.

Hledáme vhodné, veřejně přístupné soukromé pozemky s možností výsadby stromů. Máme nabídku od sponzorů na výsadby, které by se uskutečnily prostřednictvím okrašlovacího spolku.

Pokud jste tedy majitelem pozemku, měli byste o vysazení stromu (ů) zájem, a převzali nad ním záštitu (péči), tak bychom ve spolupráci s Vámi navrhli vhodný druh dřeviny, strom zajistili a vysadili. Neváhejte se proto na nás obrátit na okraslovaci.spolek.celakovicky(at)gmail.com.

Procházka za čelákovickými stromy se povedla!
Ve čtvrtek 4. června proběhla exkurze pro všechny milovníky stromů po čelákovických velikánech i exotických dřevinách, stromech bývalých i současných v našem městě. Sešlo se nás celkem dvanáct a po dvou hodinách jsme společně došli až ke starým vrbám u náhonu. Na všechny čekal malý dárek v podobě brožury o stromech, kterou jsme vydali loňský rok. Akci jsme pořádali v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Děkujeme účastníkům za zájem a už nyní můžeme slíbit, že akce se bude pro velký zájem opakovat.

V sobotu 18.4. uklízíme park
V sobotu 18. 4. se můžete s naším spolkem zapojit do celostátní kampaně „Ukliďme Česko“ , a přidat se tak k úklidům po celé republice i část Čelákovic. Kde? Uklízet se bude městský park Sady 17. listopadu a jeho nejbližší okolí.

Bude prováděn oddělený sběr neznečištěného plastu, čistého skla, směsného odpadu a barevných kovů. Začátek je v 9:00 sraz u Kulturního domu. Akce potrvá cca 1 hodinu.

Od Technických služeb uvítáme výpomoc v podobě 20 ks rukavic a 20 ks pytlů, ale raději si přineste vlastní, kdyby na někoho nevyzbylo. Vhodná je pevná obuv s tvrdými podrážkami.

Popis stavu je k nahlédnutí na http://lepsimisto.cz/tip/znecisteny-potok a přesný popis akce můžete najít zde http://www.uklidmecesko.cz/map/

Pojďte s námi hledat smolné borovice
Členové spolku P. Jiras a P. Petřík se vydali hledat borovice, které byly dříve využívány pro produkci pryskyřice. Ta byla jímána do keramických nebo skleněných nádob, jejichž zbytky se po lese ještě povalují. Pryskyřice byla využívána průmyslově. Borovic bylo podle pamětníků po okolí více (údajně stovky), ale postupně byly vykáceny. Zatím víme o dvou a jednu jsme navrhli za památný strom. Kdo ví o dalších?

Výroční zpráva za rok 2014
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Záznam besedy o ovzduší v Čelákovicích
Záznam diskusního večera s názvem: "Znečištění ovzduší v Čelákovicích, jeho původ a toxicita", který proběhl Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 17. hodin v městském muzeu, můžete shlédnout zde.

Průvodce po stromech
Na našich webových stránkách si už nyní můžete stáhnout už dříve oznámenou brožurku Průvodce po stromech ve městě Čelákovice a to ve formátu pdf.

Vyjádření k žádosti o vydání změny integrovaného povolení TOS-MET
21. října 2014: Zaslali jsme na Krajský úřad Středočeského kraje naše Vyjádření k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 7. změny integrovaného povolení (IP) pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s.


Copyright © Okrašlovací spolek čelákovický (obsah)2014 - 2017a Martin Šanda 2014 (web)   X