Okrašlovací spolek čelákovický

Okrašlovací spolek čelákovický

Kdo jsme

Jsme nadšenci, co mají rádi přírodu a chtějí pro ni i něco udělat. Nejvíc toho můžeme změnit v našem městě, kde bydlíme, a proto našimi cíly jsou zkvalitnění života v Čelákovicích, a to zejména v oblastech kvality ovzduší, veřejné zeleně, dopravy a zlepšení fungování občanské společnosti.

Chceme více informací o stavu životního prostředí. Jme členy Místní akční skupiny Střední Polabí, která ma za cíl partnertví v komunitně vedeném rozvoji. Spolupracujeme při tom s Arnikou, Českou inspekcí životního prostředí, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Českým svazem ochránců přírody. Na různých akcích spolupracujeme se spolky Sázíme stromy, Herpeta a Dělnické domky.

Chceme otevřenou státní správu občanům. Spolupracujeme proto s Transparency International, Oživení a Právní poradnou Svazu měst a obcí ČR.

Co děláme

 
přiložené soubory:
vyrocni-zprava-2015.pdfPDF
vyrocni-zprava-2015.pdf
3.1 MB

aktuálně

Sázíme strom!
Okrašlovací spolek čelákovický a Městský dům dětí a mládeže v Čelákovicích si Vás dovolují pozvat na sázení stromu, které proběhne ve čtvrtek 26. května od 10:30 na dětském hřišti v ulici Na Stráni mezi statkem Milana Tichého a paneláky. Výsadbou podpoříme rodiče Tondy Braniše, který je po úrazu upoután na invalidní vozík. Potřebné finance se podařilo zajistit z dobrovolných příspěvků vybraných na akci na akci Řemesla Polabí IX., kterou zorganizoval MDDM pod vedením ředitelky Ing. Aleny Zradičkové. Strom daroval p. František Malek a svojí pomocí přispěje Ing. Zdeněk Červinka jun. Všem dárcům děkujeme!

Sháníme podporu na měřicí zařízení kvality ovzduší!
Znalost zatížení ovzduší v našem městě je klíčová, přičemž je nutné provádět měření dlouhodobě a s okamžitými výstupy pro veřejnost. Proto usilujeme s odborníky o pořízení a instalaci měřicího přístroje GRIMM Mini Wide Range Aerosol Spectrometer, Model 1371. Toto zařízení pracuje na kombinaci elektrometrie a spektrometrie umožňuje měření v rozsahu 10 nm až 25 μm rozdělených do 40 velikostních kanálů. Zařízení umožňuje komunikaci a zobrazení výsledků pomocí napojení na PC, tablet, či mobil. Pořizovací cena je 965 580 Kč. Budeme vděční za jakoukoli formu spolupráce a podpory.

Fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích“
Po delší době jsme se rozhodli vrátit se k soutěži, kterou pravidelně vyhlašovali před válkou členové okrašlovacího spolku. Na naši e-mailovou adresu zasílejte do konce srpna tohoto roku jednu aktuální fotografii v kategorii Balkon, Okno a Zahrada dle názvu soutěže (musí být pořízeny na Vašem majetku a nemusíte zasílat fotku do všech kategorií). Porota vybere v každé kategorii tři nejzajímavější fotografie pořízených majiteli rozkvetlých oken, balkonů a zahrádek, kteří zároveň obdrží věcné ceny.

Uklízeli jsme město
V sobotu 16. dubna od 9:00 do 12:00 uklízelo 14 lidí v okolí Dělnických domků, MŠ v Přístavní ulici a v Sadech 17. listopadu v Čelákovicích. Akce se zúčastnili členové spolku Dělnické domky, Okrašlovacího spolku čelákovického a další příznivci. Výsledkem bylo asi 20 více či méně naplněných pytlů, což obnáší asi 300 kg směsného odpadu včetně asi 50 kg tříděného kovu a skla. Děkujeme Technickým službám města Čelákovice a Českému svazu ochránců přírody za podporu.

Zveme na přednášku!
Zajímavé stromy a rostliny Čelákovicka

Výroční zpráva za rok 2015
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Okrašlovací spolek čelákovický byl oceněn hejtmanem a předsedou ČSOP
Spolku se dostalo čestného uznání za pořádání akcí Ukliďme svět!, protože tím přispěl k vítězství Středočeského kraje v kategorii Kraj, který prokoukl.

Nesouhlasíme s dalším oddalováním výměny filtrů na slévárně
Ve správním řízení o vydání 8. změny integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s. nesouhlasíme s opětovným prodloužením termínu náhrady zbývajících mokrých odlučovačů. Důvodem našeho nesouhlasu je blízká obytná zástavba (cca 200 m) a v důsledku provozu předmětného zařízení znečištění životního prostředí přesahující standardy kvality životního prostředí.

Procházka po stromech - II
Druhý díl úspěšné procházky po čelákovických stromech nás zavede do Jiřiny – tedy do části východně od železniční dráhy. Sraz bude v neděli 18. října v 13:00 u parku na rohu Sedláčkovy a Jiřinské ulice. Exkurzi zakončíme u Husova sboru, kde se bude od 15,30 sázet strom u Husova kamene.

Uklízíme město
Náš spolek pořádá se Spolkem Dělnické domky společnou úklidovou akci. Zaměříme se na prostory kolem bývalých kovohutí, park u železnice a přilehlé uličky. Úklidové pomůcky zajištěny od ČSOP v rámci akce Ukliďme svět. Sraz je v neděli 18. října v 10:00 na zastávce ČD Čelákovice-Jiřina. Na malé i velké čekají malé odměny.

Výzva pro milovníky stromů
Vážení spoluobčané,
po neúspěšném vyjednávání s městem Čelákovice, reprezentovaného panem starostou a odborem životního prostředí, o sponzorované výsadbě zeleně se obracíme na Vás.

Hledáme vhodné, veřejně přístupné soukromé pozemky s možností výsadby stromů. Máme nabídku od sponzorů na výsadby, které by se uskutečnily prostřednictvím okrašlovacího spolku.

Pokud jste tedy majitelem pozemku, měli byste o vysazení stromu (ů) zájem, a převzali nad ním záštitu (péči), tak bychom ve spolupráci s Vámi navrhli vhodný druh dřeviny, strom zajistili a vysadili. Neváhejte se proto na nás obrátit na okraslovaci.spolek.celakovicky(at)gmail.com.

Procházka za čelákovickými stromy se povedla!
Ve čtvrtek 4. června proběhla exkurze pro všechny milovníky stromů po čelákovických velikánech i exotických dřevinách, stromech bývalých i současných v našem městě. Sešlo se nás celkem dvanáct a po dvou hodinách jsme společně došli až ke starým vrbám u náhonu. Na všechny čekal malý dárek v podobě brožury o stromech, kterou jsme vydali loňský rok. Akci jsme pořádali v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje. Děkujeme účastníkům za zájem a už nyní můžeme slíbit, že akce se bude pro velký zájem opakovat.

V sobotu 18.4. uklízíme park
V sobotu 18. 4. se můžete s naším spolkem zapojit do celostátní kampaně „Ukliďme Česko“ , a přidat se tak k úklidům po celé republice i část Čelákovic. Kde? Uklízet se bude městský park Sady 17. listopadu a jeho nejbližší okolí.

Bude prováděn oddělený sběr neznečištěného plastu, čistého skla, směsného odpadu a barevných kovů. Začátek je v 9:00 sraz u Kulturního domu. Akce potrvá cca 1 hodinu.

Od Technických služeb uvítáme výpomoc v podobě 20 ks rukavic a 20 ks pytlů, ale raději si přineste vlastní, kdyby na někoho nevyzbylo. Vhodná je pevná obuv s tvrdými podrážkami.

Popis stavu je k nahlédnutí na http://lepsimisto.cz/tip/znecisteny-potok a přesný popis akce můžete najít zde http://www.uklidmecesko.cz/map/

Pojďte s námi hledat smolné borovice
Členové spolku P. Jiras a P. Petřík se vydali hledat borovice, které byly dříve využívány pro produkci pryskyřice. Ta byla jímána do keramických nebo skleněných nádob, jejichž zbytky se po lese ještě povalují. Pryskyřice byla využívána průmyslově. Borovic bylo podle pamětníků po okolí více (údajně stovky), ale postupně byly vykáceny. Zatím víme o dvou a jednu jsme navrhli za památný strom. Kdo ví o dalších?

Výroční zpráva za rok 2014
Čerstvě schválená výroční zpráva za loňský rok je v elektronické podobě k dispozici zde.

Záznam besedy o ovzduší v Čelákovicích
Záznam diskusního večera s názvem: "Znečištění ovzduší v Čelákovicích, jeho původ a toxicita", který proběhl Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 od 17. hodin v městském muzeu, můžete shlédnout zde.

Průvodce po stromech
Na našich webových stránkách si už nyní můžete stáhnout už dříve oznámenou brožurku Průvodce po stromech ve městě Čelákovice a to ve formátu pdf.

Vyjádření k žádosti o vydání změny integrovaného povolení TOS-MET
21. října 2014: Zaslali jsme na Krajský úřad Středočeského kraje naše Vyjádření k oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 7. změny integrovaného povolení (IP) pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET slévárna a.s.


Copyright © Okrašlovací spolek čelákovický (obsah)2014 - 2016a Martin Šanda 2014 (web)   X