Okrašlovací spolek čelákovický je tu deset let a za tu dobu jsme spolu prožili mnohé. Přejeme všem našim příznivcům, aby si v advetním čase našli čas na své blízké a lidi v nouzi. Do dalšího roku si pak přejme, aby nám plody naší práce dělaly radost podobně jako to činí alej, kterou jsme s Vámi před osmi lety zakládali. Děkujeme za Vaši přízeň!

členové Okrašlovacího spolku čelákovického