Včera jsme dokončili návrh projektu do dotačního programu Středočeského kraje. Chceme v rámci něj zpracovat publikační formou téma biodiverzita měst ve středním Polabí ve vztahu k okolní krajině. Přípravu publikace doprovodíme odbornými přednáškami na vybraná témata ve vztahu k ochraně přírody a krajiny Středočeského kraje. Zacílíme při tom na seniory a žáky
středních škol. Pro ně připravíme populárně-naučnou soutěž, při níž si vyzkouší praktické
dovednosti přírodovědců. Ve spolupráci s místními vzdělávacími zařízeními si mladší soutěžící
pomocí mobilní aplikace zaznamenají do svých telefonů nálezy organismů s přesnou
GPS pozicí a fotografií vždy v prostředí města a ve volné krajině.

Se svými výsledky seznámí pod vedením našich lektorů seniory v Komunitním centru v
Čelákovicích. Ve spolupráci s odbornými sdruženími naplánujeme jarní a letní exkurze do různých biotopů včetně městských (vhodné pro seniory), kde bude řada ohrožených druhů právě ve svém optimu. Mladší si budou
moci vyzkoušet péči o spolkový sad, v němž jsme od roku 2015 vysadili 100 stromů, a péči o
biotop s chráněným druhem.

Navazujeme tak na výsledky našeho bádání po starých stromech středních Čech, které koordinuje Ing. Petr Jiras. Držte nám palce!