Přinášíme první výstupy z besedy paní hejtmanky s občany

Na pozvání spolku Dělnické domky a Okrašlovacího spolku čelákovického přijela 23. srpna 2023 hejtmanka Středočeského kraje paní Mgr. Petra Pecková. Hlavní téma večera bylo vodohospodářské zasíťování čtvrti nazývané Dělnické domky. Po přednesení hlavních problémů se zavedením vodovodní přípojky a kanalizace Číst více