V minulém týdnu jsme formou per rollam schválili naši výroční zprávu za uplynulý rok. I přes nepřízeň osudu se toho podařilo dost. Děkujeme všem, co s námi tvoříte svět kolem nás k lepšímu. Zpráva je ke stažení zde nebo v sekci O nás.

Petr Petřík za členy Okrašlovacího spolku čelákovického

Členové spolku J. Paldus a R. Bršel na jednom z rouškobranní při pomoci lidem v epidemii.