Rádi bychom představili výsledek výborné spolupráce s místním orgánem ochrany přírody – Odborem životního prostředí MěÚ Čelákovice.

Nejdříve jsme byli osloveni v rámci správního řízení o kácení lípy srdčité v Nedaninách. Lípa měla v prsní výšce obvod 2 metry, ale zlomený vrchol koruny. Byla sice cenná pro své rozměry, ale pro poškození mohla být nebezpečná pro lidi. Na kmenu jsme zjistili tři otvory, které vedly do dutin, které by mohli využívat chránění živočichové jako např. lejsek bělokrký či l. šedý, oba udávaní v mapovacím poli ČSO v Čelákovicích (NDOP ID | 36496967 a ID | 36264222). Proto jsme doporučili lípu důkladně prohlédnout, zda v dutinách nehnízdí ptáci či nezimují netopýři, aby nedošlo k porušení zákona č. 114/1992 Sb.

To se opravdu stalo a pracovnice OŽP spolu s ČSOP Polabí místo prohlédli a zjistili hnízdiště pravděpodobně strakapouda velkého. Celé vyjádření je v tomto rozhodnutí. Lípa byla ponechána jako torzo a my se můžeme těšit ze zpěvu ptáků. Děkujeme!

Torzo lípy ponechané pro hnízdění ptactva. Foto P. Petřík
Torzo lípy ponechané pro hnízdění ptactva. Foto P. Petřík