V pátek 14. dubna proběhla pravidelná v pořadí již druhá procházka z cyklu Polabské toulky přírodou, které organizuje MAS Střední Polabí. Vedl jí předseda našeho spolku Petr Petřík ve spolupráci s Evou Neubergovou. I přes nepřízeň počasí (zima a déšť nám na rozdíl od rostlinstva většinou nejsou příjemné) jsme kromě jarních geofytů viděli i houby, které nám laskavě určil Miroslav Rudolf. Fotografie poskytla Marta Martinová. Děkujeme!