Na stránkách se zvěřejňovanými záměry EIA byl pod kódem MZP510 zveřejněn záměr “Pokračování těžby výhradního ložiska vápenců ve stávajících dobývacích prostorech Suchomasty a Suchomasty I, Lom VČS – východ (III. etapa)“. Byť se zdálo, že podkladní biologické průzkumy byly precizní, vzhledem k ploše asi 57 ha to nebylo možné dovést k dokonalosti. Při bližším zkoumání navrženého velkolepého zásadu jsme došli k závěru, že vlastně projekt je posuzován jakoby vytržený z kontextu a že zákon umožňuje pokračovat v procesu správního řízení.