Také náš spolek se připojuje ke vzpomínkovým akcím 30 let svobody. Dohodli jsme se s majiteli a provozovateli zařízení (p. T. Janák a p. M. Tichý), že využijí naši nástěnku pro tuto příležitost. Protože i dnes jsou skutečné zásluhy za demokracii zneužívány v boji o moc, dovolujeme si zde přepsat zajímavé prohlášení té doby.

Nepřehlédněte!!

Upozorňujeme, že jen ta oznamení Občanského fóra jsou věrohodná, jsou-li podepsána těmito mluvčími OF:

Pospíchalová Marie ing.

Hilčr Jindřich

Šalda Josef ing.

Špaček Jaroslav

Větrovec Kamil ing.

a to vždy dvěma z uvedených mluvčí, případně i některým dalším členem Koordinačního výboru OF v Čelákovicích.

OF