Účastníci sázení ze Skaustkého střediska Čelákovice. Foto V. Srb

V sobotu 2. listopadu 2019 jsme společně s čelákovickými skauty vysadili 20 dubů cerů, 3 jabloně a jednu hrušeň v aleji mezi Mochovem a Čelákovicemi.

Stromy jsme dosadili na místo uschlých a také na zbývající pozemky, kde jsme měli od majitelů jejich souhlas. Museli jsme při tom dávat pozor, aby tam nevedly trubky od závlah a aby se zemědělci mohli pohodlně stromkům vyhnout.

Každý stromek jsme řádně prolili asi 7 litry vody. Nebylo třeba více, protože stromky byly malé a půda byla vlhká. Také jsme je upevnili ke kůlům a obvázali pletivem chránícím před okusem.

Nakonec jsme také kolem posekali trávu, aby hned zjara se to tam zazelenalo. Také se tradičně posbíral celý pytel odpadků kolem.
Děkujeme všem účastníkům zejm. Skautskému středisku Čelákovice a Václavu Srbovi za zorganizování, dále pak Petru Macháčkovi za úklid odpadků a dobrou náladu, Jirkovi Paldusovi za převoz a práci v terénu stejně jako Honzovi Jindrákovi a Mirku Iglovi za zapůjčení křovinořezu.


Petr Petřík, Okrašlovací spolek čelákovický