Letos si připomínáme 8. výročí od vydání encykliky Laudato Si, v níž papež František kritizuje konzumismus a nezodpovědný rozvoj a vyzývá k boji proti zhoršování životního prostředí na Zemi. K prožívání spojení duchovního a environmentálního rozměru proto požádal Okrašlovací spolek čelákovický Římskokatolickou farnost Čelákovice o slavení bohoslužby slova pod širým nebem v prostoru spolkové aleje mezi Mochovem a Čelákovicemi. Alej se svými podporovateli vysadil náš spolek a pečuje o ni a stromky v r. 2015 a 2022 posvětili i dva administrátoři zdejší farnosti.

V neděli 24. září tak proběhne ve 14 h bohoslužba slova, kterou v 15 h vystřídá předčítání z encykliky Laudato Si. Sraz bude na centrálním trojúhelníku v aleji zhruba v místě zvaném Krátká Linva (50°09’04″N, 14°45’44″E). Po obřadě se projdeme po aleji a navštívíme teplomilné stráně se vzácnou květenou. Akce se koná za každého počasí a přidáváme se tak k festivalu Take Care v Praze a okolí. Těšíme se na vaši účast!

Petr Petřík a Petr Jiras, Okrašlovací spolek čelákovický

Pan farář P. Kopeć spolu s předsedou spolku při loňské podzimní výsadbě. Foto Z. Chmela