V neděli 18. 10. 2020 bylo podél cesty na Šibeňák vysázeno 14 jeřábů břeků, jako poslední část výsadby, která v této lokalitě vznikala od podzimu 2015. Na její realizaci se v průběhu let podíleli Čelákováci i přespolní. Financována byla jednotlivými sázejícími a Okrašlovacím spolkem čelákovickým.

Výsledkem je 80 ovocných i ostatních (tj. duby, břeky) stromů, které během několika desítek let zpestří tento kus krajiny. Součástí výsadby jsou i dvě lavičky. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na tomto projektu jakkoliv podíleli a také majitelům pozemků, kteří nám výsadbu umožnili.

Více o naší aleji naleznete v naší sekci věnující se ochraně přírody: https://www.celakovice.org/ochrana-prirody