Okrašlovací spolek čelákovický a Místní organizace Českého rybářského svazu spojily své síly, aby jeho členové opět pomohli uklidit zanedbaná zákoutí města a okolí.

Rybáři mají navíc důvod k oslavě, protože na den přesně před 100 lety se poprvé sešli členové tohoto spolku, který se stará nejen o rybí potěr, ale i o děti a stejně jako Okrašlovací spolek je vede k lásce k přírodě. Rybáři uklidí park a členové Okrašlovacího spolku čelákovického zase okolí ovocné aleje, kterou vysadili a o kterou se starají.

Sraz bude na odbočce z Mochovské směrem k výsadbě aleje. Až se uklidí tato část, přesuneme se ke hřbitovu a uklidíme ten okruh.

Pytle si odvezeme jako minule sami. Od toho se odvíjí konec akce ve 12:00, abychom stihli otevřený sběrný dvůr.

Sešli jsme se tentokrát pouze tři (Petr Petřík, Honza Jindrák a Petr Macháček) a to již v rámci celorepublikových akcí po třinácté od roku 2013, abychom vyčistili okolí aleje, kterou jsme tu téměř před pěti lety vysadili. Tradičně bylo nejvíce odpadků na místě, kde se zdržují lidé, tedy v okolí laviček, které zde umístil Vašek Srb a také poblíž krmelce v remízku. Horní část aleje už téměř rok hyzdí odložené trubky určené pro zavlažovací systémy, které znepříjemňují údržbu kolem stromků.

Honza a Petr při úklidu. Foto P. Petřík

Sesbírali jsme od 9:15 do 12:30 1,5 pytle. Nejvíce plnily jejich obsah PET lahve, které se nacházely i po poli. Pak tam bylo hodně obalů od energetických nápojů, cigaret a ochranných pomůcek proti přenosu pohlavních chorob. Nenašli jsme ani jeden nebezpečný odpad. Pouze rozbité střepy a občas nějaký kovový úlomek. Zabrat nám daly jako vždy nedopalky cigaret, které se špatně sbírají stejně jako zbytky pytlů a igelitů napůl pohřbené v zemi a utužené pojezdy automobilových vozidel.

Honza a Petr po úklidu. Foto P. Macháček

Překvapilo nás, kolik lidí toto místo využívá k procházkám a budeme rádi, pokud při nich také místo uchovají krásné. Odpad od nás ochotně převzali pracovníci Sběrného dvora v Čelákovicích.