V pátek 13. prosince 2019 se většina našich členů sešla, abychom v předvánočním čase sdíleli pohodu těchto dní. Uvítal nás a laskavě pohostil Milan Tichý ve svém příbytku.

Za tento rok toho nebylo málo, co jsme stihli. Máme nové webové stránky, náš návrh na prohlášení archeologického nálezu pozůstatků mostu v Lázních Toušeň za kulturní památku leží od března na Ministerstvu kultury, podařilo se nám zachránit několik stromů a cenných biotopů od zničení, díky nám se už téměř rok nepřetržitě měří kvalita ovzduší v Čelákovicích, v aleji máme vysazeno téměř 60 stromů, o které se již pátým rokem staráme a pečujeme o okolí, uklízíme město. Společně jsme sestavili vánoční nástěnku, kterou si můžete prohlédnout i na přiložené fotografii.

Jsme rádi, že jste tu s námi a těšte se na zajímavé akce i v příštím roce.