Spolupracujeme s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice i s Odborem životního prostředí MěÚ Čelákovice na osvětových akcích (soutěž Adoptuj si svůj strom v letech 2010 a 2011, akce Ukliďme si svět – ukliďme Čelákovice v roce 2013 nebo výsadby stromů). Díky Nadaci Partnerství jsme se účastnili soutěže Město stromů s tím, kolik bude vysazeno v jeden den stromů nebo jsme navrhli za Alej roku 2013 lipovou alej pod kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Zorganizovali jsme fotosoutěž „O nejkrásnější rozkvetlé okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích“, kterou jsme chtěli podpořit spoluobčany pečující o své okolí.