Na podzim 2015 si vysadili lidé 34 vlastních ovocných stromů podél polňačky mezi Mochovem a Čelákovicemi. Na výzvu milovníkům stromů se přihlásilo kolem dvacítky lidí včetně dětí, což znamená příslib kontinuity. Zasadili jsme rukou společnou a nedílnou jabloně, švestky, hrušně, třešně, višně, ořešáky a dokonce jednu oskeruši. Navázali jsme tak na předválečnou tradici okrašlovacího spolku, kdy se sázelo zcela běžně. O výsadby, které posvětil farář M. Uličný, se budou jejich majitelé starat a odměnou jim za to bude jejich ovoce. Všemu předcházela práce s oslovováním majitelů (bylo jich přes 50), různé schůzky, nákup a dovoz kůlů, pletiva, kompostu a nakonec i stromků ze Mcel. Vysazení jednoho stromku nakonec vyšlo na něco málo přes tři sta korun. V prosinci jsme pak sesbírali a odvezli tři vozíky odpadků v okolí výsadeb a posekali starou trávu kolem stromů.

Náš dík patří Václavu Srbovi, který s myšlenkou přišel a udělal pro její realizaci maximum, dále majitelům pozemků, kteří souhlasili s výsadbami, a v neposlední řadě všem sazečům a kopáčům, kteří nám přišli pomoci. Velmi jsme uvítali vstřícný přístup zemědělců s Agro-Zemos Sedlčánky. Akci zorganizoval Okrašlovací spolek čelákovický ve spolupráci se spolkem Sázíme stromy.

A na jaře, pokud nám majitelé dají souhlas, a dá-li Pán Bůh, hodláme ve výsadbách pokračovat. Plánky jsou k vidění zde.

Během roku 2016 některé stromky uhynuly, a tak jsme část z nich nahradili 29. října 2016 novými (třešeň Kaštánka, hrušeň Konference, jabloň Angold a švestka Č. Rodna). Na návrší s kruhovým výhledem byla ještě vysazena lípa malolistá jako solitér.

Poslední březnovou neděli 2017 jsme posbírali asi dva pytle odpadků a brzy budeme zastřihávat peckoviny.

V sobotu 8. dubna 2017 V. Srb provedl řez u peckovin v celé aleji.

Odpoledne 28. října 2017 jsme vysadili další pět stromků na místě nové aleje mezi Mochovem a Čelákovicemi. I přes silný vichr, přišlo víc sazečů (včetně těch nejmenších) než bylo stromků.

V neděli 19. listopadu 2017 jsme posekali a pohrabali trávu kolem stromků. Tu jsme pak použili jako mulč tak, aby nebránila zároveň přísunu vody ke kmínkům. Tímto jsme uzavřeli letošní práce na aleji. Všem zúčastněným děkujeme.

V neděli 26. března 2018 jsme byli obhlédnout stromky v aleji, odstranit jutu a opravit oplůtky. Daří se jim dobře. Sesbírali jsme po zimě také pytel a půl odpadků. Přidal se V. Srb, autor lavičky, která zkrášluje okolí lípy vysazené v roce 2016 na nedalekém návrší s kruhovým rozhledem. Na konci března pak přibyla ještě jedna lavička!

V neděli 29. dubna 2018 jsme výsadbu ovocných stromků i s památeční lípou pořádně prolili dešťovkou, abychom je tak lépe připravili na letošní sezonu. Kolem stromků jsme namulčovali ožnutou trávou. Zjistili jsme ulomenou korunu slivoně, což způsobil zřejmě srnec, který si zde vytloukal parůžky. Na hrušce si zase pochutnával zajíc tam, kde nebyla chráněna pletivem.