Na základě aktuálního ohrožení smolných borovic těžbou jsme oslovili 8. 8. 2022 vedení státních podniků Vojenské lesy a statky a Lesy ČR s návrhem na ochranu těchto výjimečných památek na zaniklé řemeslo v Polabí. Náš návrh můžete nalézt zde.

Potěšila nás odpověď, která na sebe od LČR nenechala dlouho čekat a 12. srpna jsme si mohli přečíst, že náš návrh byl podkladem pro vytipování Významných stromů LČR. Na reakci ze strany VLS ještě čekáme.