Na přání MAS Střední Polabí zveřejňujeme tuto výzvu:

V předvánočním čase si ještě víc uvědomujeme, jak je důležité pomáhat druhým. Jsme moc
rádi, že se v našem regionu najde mnoho lidí, kteří se zajímají o život kolem sebe a chtějí
pomoci tam, kde je potřeba.


Jednou z možností, jak se zapojit, je Adventní kalendář pomoci. Ten nabízí 24 okének s
konkrétní pomocí, která poslouží potřebným lidem v našem regionu. Vždy oslovujeme místní
organizace či jednotlivce, kteří působí ve čtyřech základních oblastech: rodiny s dětmi,
senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením a lidé se zdravotním znevýhodněním.
I tento rok jsme registrovali sbírku na Středočeském kraji a pevně věříme, že nám pomůžete
zaplnit všechna políčka.


Sbírku organizuje MAS Střední Polabí a město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Sbírka je
řádně registrována na Středočeském kraji a vždy řádně vyúčtována. Veškeré prostředky jsou
předány organizacím na základě darovacích smluv a organizace pokaždé dokládají faktury a
fotografie pořízeného vybavení. Případné dotazy rády zodpoví Lenka Balounová, tel.
326 653 806, 778 521 813, e-mail: lenka.balounova@brandysko.cz, oddělení sociálního
zabezpečení MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Barbora Roušarová, 774 842 464, e-
mail: info@strednipolabi.cz, vedoucí MAS – Střední Polabí, z.s. Informace o sbírce najdete na
www.strednipolabi.cz a www.brandysko.cz.

Letošní sbírka probíhá příspěvkem na transparentní účet sbírky: 2900376993/2010 a
pokladničkami, které budou od 10. 12. v dobročinném obchodě Dobromysl v Brandýse nad
Labem www.obchod-dobromysl.cz a v obcích MAS, seznam míst je uveden na webu MAS –
Střední Polabí.

Trvání sbírky od 1. 12. 2021 – 31. 1. 2022
Příspěvek: pokladničkami
Na transparentní účet: 2900376993/2010
Komu sbírka pomáhá? Místním lidem, našim místním poskytovatelům sociálních služeb