Výstava a beseda o stromech v čelákovické knihovně v roce 2012 a v roce 2013 i v knihovně Jabok v Praze, pořádání různých exkurzía besed převážně na témata o životním prostředí (i v boji proti plánované paroplynové elektrárně). Ve spolupráci s komisí pro životní prostředí jsme připravili historicky první besedu o kvalitě ovzduší v Čelákovicích za účasti předních uznávaných odborníků na problematiku znečištění ovzduší, zástupců průmyslových podniků, státní správy a vedení města.