Vyhlášení významného krajinného prvku.

V roce 2011 navrhl Petr Petřík k vyhlášení za významný krajinný prvek lokalitu Na Vinici mezi Mochovem a Čelákovicemi. Místo se nachází poblíž ovocné aleje, o kterou se staráme. Bližší informace o místu se můžete dočíst zde:

Aktivní občanská společnost.

Podporujeme aktivní účast veřejnosti formou peticí (např. proti kácení lip v Kollárově uliciproti kácení topolůza zklidnění provozu a bezpečnost chodců ve městě, aktivně jsme podpořili petici Kvalitní ovzduší pro naše děti).

Naše úsilí o zlepšení stavu ovzduší ve městě shrnuje následující článek.

Nastavujeme laťku.

Byli jsme první kdo se odvážil podat návrh použít zákon na odstranění ekologické újmy v České republice. Zákon existuje od roku 2008 ale je určen pro skutečně velké a vážné zásahy. V oblasti Králického Sněžníku jsme léta studovali velice vzácné druhy živočichů a rostlin a celá oblast která měla nakročeno k vyhlášení buďto většího chráněného území anebo 15 maloplošných chráněných území v kategorii Přírodní památka (PP). Bohužel, ochrana přírody se vylučuje s realizací komerčních záměrů a masivní výstavby. Ve správním obvodu Starého Města (pod Sněžníkem) došlo v průběhu posledních let k likvidaci cenných stanovišť Evropsky chráněných druhů. Nejhorší byla téměř dokonalá likvidace jedné populace jasoně dymnivkového, resp. jedné asi ze čtyř populací jeho slezského poddruhu.