V roce 2011 navrhl Petr Petřík k vyhlášení za významný krajinný prvek lokalitu Na Vinici mezi Mochovem a Čelákovicemi. Místo se nachází poblíž ovocné aleje, o kterou se staráme. Bližší informace o místu se můžete dočíst zde:

Podporujeme aktivní účast veřejnosti formou peticí (např. proti kácení lip v Kollárově uliciproti kácení topolůza zklidnění provozu a bezpečnost chodců ve městě, aktivně jsme podpořili petici Kvalitní ovzduší pro naše děti).

Naše úsilí o zlepšení stavu ovzduší ve městě shrnuje následující článek.